English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales staff of Chemicals Dept (Dist 3) (15142)

Mô tả công việc

- Identifying and establishing new business- Organizing sales visits- Liaising with existing clients- Preparing tenders, proposals and quotations- Providing pre-sales and post-sales support- Negotiating contracts, terms and conditions- Reviewing cost and sales performance- Writing reports and sales literature- Providing product education and advice- Attending trade exhibitions, conferences and meetings- Ensuring that sales targets are met.

Yêu cầu công việc

<Must>- English (Upper intermediate level) or Japanese N2 intermediate level- University degree (Economics, Foreign Trade)- Having knowledge in Foreign Trade, Import-Export<Better>- Japanese N3 level- Working experience in chemical trading field

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Du Lịch, Xe đưa đón, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép