English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Manager

Mô tả công việc

- Quản lý các chiến lược truyền thông của các dự án.

- Kiểm soát mối quan hệ với các khách hàng hiện tại

- Theo dõi các khách hàng tiềm năng và chốt sales

- Bảo vệ giá trị của tổ chức bằng cách giữ bí mật thông tin

- Duy trì và phát triển cơ sở dữ liệu khách hàng

- Thực hiện nhiệm vụ của công ty bằng cách hoàn thành các kết quả cần thiết

- Các công việc khác theo sự phân công của Tổng giám đốc

Yêu cầu công việc

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành liên quan

- Ưu tiên có kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất , vật liệu xây dựng, nhôm kính

- Khả năng kết nối tốt

- Tự tin trong việc thỏa thuận với khách hàng tiềm năng

- Có hồ sơ theo dõi về thành công bán hàng và / hoặc nhân cách phù hợp để đào tạo

- Thành thạo vi tính văn phòng

- Kỹ năng giao tiếp qua điện thoại tốt

- Thành thạo tiếng Anh

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương