Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Sales Executive

Job requirement

 • Be responsible for sales target, turnover assigned by projects monthly
 • Develop and maintain relationships with current customers and build up potential customers
 • Organize, coordinate and implement of sales programs
 • Liaise with customers to provide proposals; research and makes sales markets
 • Prepare necessary documents for completing the contract and following up payment process
 • Do the reports on customer needs, interests, problems, competitive activities and potential for new and existing products and services.
 • Support customers to solve any problems occurred in cooperating progress, also after-sales service
 • Willing to travel abroad for business.
 • Other jobs as required and assigned by Sales Manager.

---------------------------------------------------------

 • Chịu trách nhiệm về mục tiêu bán hàng, doanh thu được giao từ các dự án hàng tháng
 • Phát triển và duy trì mối quan hệ với khách hàng hiện tại và xây dựng khách hàng tiềm năng
 • Tổ chức, điều phối và thực hiện các chương trình bán hàng
 • Giữ liên lạc với khách hàng để cung cấp các đề xuất; nghiên cứu và làm cho thị trường bán hàng
 • Chuẩn bị các tài liệu cần thiết để hoàn thành hợp đồng và theo dõi quá trình thanh toán
 • Làm các báo cáo về nhu cầu, lợi ích, vấn đề, hoạt động cạnh tranh và tiềm năng cho các sản phẩm và dịch vụ mới và hiện có.
 • Hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi vấn đề xảy ra trong quá trình hợp tác, cả dịch vụ hậu mãi
 • Sẵn sàng đi công tác nước ngoài.
 • Các công việc khác theo yêu cầu và được giao bởi Giám đốc bán hàng.

Job requirement

 • University/College graduated
 • Strong sales, negotiation and communication skills
 • Sales-driven and service-oriented
 • Self-motivated team player with good interpersonal skills
 • Embrace changes
 • Be keen on working under pressure to meet tight deadlines
 • High sense of responsibility
 • High sense of resilience
 • Proficient computer literacy
 • Good English daily communication

------------------------------------------------------

 • Tốt nghiệp Cao Đẳng/ Đại Học các ngành 
 • Kỹ năng bán hàng, đàm phán và giao tiếp tốt
 • Có tư duy bán hàng 
 • Có tinh thần làm việc nhóm và có kỹ năng giao tiếp tốt
 • Thích nghi tốt với môi trường mới
 • Chịu được áp lực công việc cao
 • Tinh thần trách nhiệm cao
 • Thành thạo vi tính văn phòng
 • Giao tiếp tiếng Anh tốt là một lợi thế

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép, * Competitive salary, Performance Bonus scheme following Company policy * Project Commissions (for the position of Sales Executive) * 13-month salary and bonus (depending on the company’s business status and the performance of the employees)