English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Engineer

Mô tả công việc

1. Prospect new customers and to fulfil sales target

Tìm kiếm khách hàng mới và đảm bảo Mức doanh số bán theo yêu cầu

2. To maintain existing customer

Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ

3. Preparing of quotation and technical enquiries from customer

Chuẩn bị bảng báo giá và những giấy tờ, yêu cầu kỹ thuật từ khách hàng

4. Monitor credit and payment terms of customer

Quản lý, theo dõi sát hạn mức qui định công nợ khách hàng, hạn chi trả của khách hàng

5. Generate and execute sales monthly and weekly sales planning activities

Tổng hợp, thực thi những kế hoạch kinh doanh hàng tuần, hàng tháng.

6. Monitor and forecast monthly stock balance

Cập nhật số liệu hàng tồn kho hàng tháng

7. Handle all Ad Hoc requirement from customer

Thực hiện thêm một số việc được giao

Yêu cầu công việc

1. Minimum educational qualification/ level: College

 Tốt nghiệp Cao đẳng, hoặc đại học chuyên ngành kinh doanh, hoặc xây dựng

2. Minimum years of related working experience: 3 years   

Ít nhất 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng hoặc Vật liệu xây dựng

3. Software skills: Microsoft Excel, Microsoft words

Thông thạo vi tính: Word, Excel

4. Soft skills: Able to communicate well and make maintain relationship with customers

Có kỹ năng giao tiếp tốt, tạo mối quan hệ tốt với khách hàng

5. Any others: Process vehicle

Có xe máy riêng

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép