English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

SALES ENGINEER

Mô tả công việc

 • Conduct sales presentation and demonstration to promote company products.
 • Coordinate and mange internal & external project communication.
 • Update the market trend related to company business.
 • Solve problems related to products and service.
 • Responsible for sales target.
 • Have to frequent travel in undertake territory.
 • Other tasks required by manager.

Yêu cầu công việc

 • Must have driving license/can drive the car/ can go everywhere
 • Can speake English well
 • Must have techanical knowledge especially agriculture product (tractors, havester, etc..)
 • Must understand the market of agriculture products
 • Can report very well to PIC
 • Must have sales knowledge how to sell to customer, how to explain customer
 • Good attitude/ good communication
 • Can coordination with other team

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Phụ cấp thâm niên, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục