English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Admin

Mô tả công việc

1. Hợp đồng và các giấy tờ hành chính pháp lý

- Chuẩn bị các thông tin làm hợp đồng, thanh lý, nghiệm thu và các giấy tờ hành chính, pháp lý khác.

- Trình ký, đóng dấu và gửi lại các bên (khách hàng, kế toán)

- Theo dõi việc giao nhận hợp đồng và các giấy tờ liên quan khác (biên bản đàm phán, thanh lý, nghiệm thu….)

- Lưu trữ giấy tờ, cập nhật thông tin, theo dõi báo cáo doanh thu theo yêu cầu

2. Hồ sơ thầu

- Chuẩn bị các giấy tờ theo hồ sơ thầu yêu cầu

- Kết nối các bên để thu thập thông tin, giấy tờ

- Liên hệ khách hàng để giao nộp hồ sơ thầu, chỉnh sửa theo yêu cầu.

- Lưu trữ giấy tờ, thiết lập báo cáo theo yêu cầu.

Yêu cầu công việc

  • Có kinh nghiệm từ 2-3 năm trong lĩnh vực liên quan và hiểu biết về hợp đồng, hồ sơ thầu.
  • Có kỹ năng giao tiếp, đàm phán, làm việc với khách hàng
  • Biết sử dụng tốt Microsoft Office: Excel, Word, Power point
  • Tiếng Anh giao tiếp
  • Linh hoạt, nhanh nhẹn, chịu được áp lực 

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép