English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Admin

Mô tả công việc

. Xử lý đơn hàng NPP/ĐL

· Tính thưởng hoa hồng: Sell in (mua vào) cho khách hàng NPP/ đại lý.

· Tính lương, thưởng Sales Team

· Liên hệ với NPP/Đại lý, Sales Team khi có thông báo, Chính sách mới của Công ty .

· Xử lý tấc cả các chứng từ đơn / tờ trình liên quan đến ĐL/NPP gởi về công ty như vận tải, khiếu nại, CTKM ….

· Thủ tục mở mới hợp đồng Đại lý / NPP cho khách hàng.

· Thanh lý công nợ.

· Tổng hợp quyết toán các chương trình khuyển mãi và báo cáo kết quả thực hiện chi trả khuyến mãi.

Yêu cầu công việc

- Kỹ năng giao tiếp tốt, siêng năng, chịu khó