English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales admin

Mô tả công việc

Mục tiêu công việc:Theo dõi và chăm sóc khách hàng (80% online, 20% offline)Nhiệm vụ:

- Thực hiện mục tiêu được giao từ phòng KD.

- Theo dõi và chăm sóc khách hàng được phân công phụ trách: giao hàng, công nợ…

- Soạn thảo HĐKT, đơn hàng, báo giá, phiếu báo giao hàng, các chứng từ phục vụ cho việc bán hàng.

- Hỗ trợ kết hợp với TL GĐ thực hiện các tác nghiệp hàng ngày như: viết lệnh điều động xuất hàng, trình ký, chuyển Phòng Cung Ứng, cung cấp chứng từ cho P.KT viết hóa đơn, các chứng từ XNK…

- Kết hợp với TL GĐ theo dõi gửi và thu hồi các chứng từ liên quan đến việc bán hàng đúng hạn.

- Theo dõi đối chiếu công nợ với P.KT theo định kỳ, yêu cầu P.KT đối chiếu công nợ với khách hàng khi cần thiết, theo dõi thu hồi công nợ từ khách hàng đúng hạn ( mỗi tuần ít nhất 1 lần rà soát lại công nợ khách hàng được phân công phụ trách). Nhắc nhở khách hàng để dự phòng công nợ có khả năng trễ hạn.

- Quản lý các đơn hàng của mình phụ trách, đảm bảo đáp ứng kịp thời, đầy đủ nguồn hàng cho nhu cầu của khách hàng. Hoàn thành đúng tiến độ dự kiến đơn hàng cần sản xuất tháng sau & dự kiến tiền về hàng tuần.

- Phục vụ, hỗ trợ, hợp tác với khách hàng, kết hợp các bộ phận liên quan giải quyết các khiếu nại kịp thời trước và sau bán hàng.

- Biết các loại sản phẩm của công ty đang sản xuất (quy cách, chủng loại, cách mã hóa sản phẩm, đặc tính đóng gói).

- Hiểu và vận dụng các điều khoản giao dịch thương mại VN và Quốc tế, điều khoản trên hợp đồng.

- Có khả năng phối hợp với các bộ phận liên quan để giải quyết các vấn đề phát sinh.

- Am hiểu hoạt động của phòng, thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Yêu cầu công việc

Kỹ năng giao tiếp, công việc đồng đội, năng nổ, hiệu quả, độc lập, dịch vụ khách hàng, linh hoạt, chịu áp lực, kỹ năng tính toán, tỉ mỉ, kiến thức công việc.

Kinh nghiệm chăm sóc khách hàng online

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương