English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sales Admin (Làm việc tại Q7)

Mô tả công việc

 • Lập và phân tích báo cáo kết quả kinh doanh định kỳ/ phát sinh theo nhu cầu
 • Quản trị dữ liệu phòng kinh doanh, bao gồm các chỉ số liên quan đến doanh thu, KPI,…
 • Quản trị giá bán và danh mục sản phẩm
 • Tổng hợp và theo dõi ngân sách hàng năm
 • Theo dõi toàn bộ việc thực thi chi phí hoạt động của phòng kinh doanh
 • Phối hợp với bộ phận Hỗ trợ Thương mại để thông báo, thực hiện, tổng kết, thanh toán và kiểm soát các hoạt động khuyến mại của phòng kinh doanh
 • Kiểm soát, kiểm tra và thực hiện các khoản thưởng tháng, quý cho nhân viên kinh doanh
 • Quản lý và thực hiện hợp đồng bán hàng, liên quan đến bán hàng
 • Kiểm tra sự tuân thủ quy định Công ty của các chứng từ, hồ sơ thanh toán

Yêu cầu công việc

 • Thành thạo tin học văn phòng (Excel, Powerpoint,…)
 • Khả năng phân tích, xử lý dữ liệu lớn
 • Khả năng tư duy về số tốt
 • Khả năng lập kế hoạch
 • Khả năng trình bày, giao tiếp lưu loát
 • Chính xác, nhiệt tình, có tinh thần trách nhiệm cao
 • Sắp xếp công việc gọn gàng, khoa học

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương