English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Sale online ( làm việc Tp. HCM)

Mô tả công việc

- Viết bài QC trên FB, Zalo, điễn đàn

- Seeding Group FB, diễn đàn

- CSKH, Upsale Khóa học

- Xây dựng cộng đồng

- Phát triển đối tác cùng tuyển sinh.

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm tư vấn và chốt sale online, comment, inbox, seeding, telesales

- Kinh nghiệm Viết Content QC, bài Salepale, Landingpage

- Kinh nghiệm Sale trên Profile Cá nhân và Group

- Kinh nghiệm Build Group Cộng đồng

- Chăm sóc khách hàng và upsale, bán chéo, hợp tác với các đối tác bên ngoài