To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Sale Admin ( Nhân viên hỗ trợ kinh doanh)

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei
Updated: 08/04/2021

Employment Information

 • Work location: Da Nang

  Salary:

 • Industry: Banking

  Deadline to apply:

 • Level: Experienced (Non - Manager)

Benefits

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development

Job requirement

 • Tiếp nhận và xử lý bước đầu các khiếu nại của khách hàng.
 • Cắt lọc data, số liệu gởi đến cho từng Giám sát phát triển kinh doanh hàng ngày. Hỗ trợ báo cáo RSM các trường hợp Nhân viên kinh doanh yếu kém hàng ngày.
 • Xử lý lý các văn bản giấy tờ được gởi đến từ các cơ quan chức năng.
 • Hỗ trợ giám sát phát triển kinh doanh trình ký cắt code đến RSM
 • Hỗ trợ giám sát phát triển kinh doanh làm giấy giới thiệu  công tác cho nhân viên kinh doanh đi thị trường .
 • Nhận thư và chuyển thư , VPP, vật phẩm marketing, các giấy tờ từ công ty, trung tâm gửi đến các tỉnh.

Company Overview

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei

https://mcreditjobs.com Number of employees: > 3000

Công ty Tài chính TNHH MB SHINSEI (Mcredit) chuyển đổi hình thức pháp lý từ Công ty Tài chính TNHH MTV MB theo Quyết định số 1965/QĐ-NHNN ngày... View more

Sale Admin ( Nhân viên hỗ trợ kinh doanh)

Công Ty Tài Chính TNHH MB Shinsei