To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Sale Admin

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY
Updated: 10/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

This position will work on B2B team

A. Planning:

 • Make working plan of B2B & follow up/ Lập kế hoạch công việc & theo dõi;

B. Operating:

 • In charge of paper work (Draft, contract, quotation…)/ Phụ trách công việc giấy (Dự thảo, hợp đồng, báo giá...);
 • Support sales team to take care orders, clients within assigned areas./ Hỗ trợ đội ngũ bán hàng chăm sóc đơn hàng, khách hàng trong khu vực được giao;
 • Check overdue debt & follow up payment schedule/ Kiểm tra nợ quá hạn & theo dõi tiến độ thanh toán.

C. Report

 • Make daily sales report of stores in charge to catch sales trend and push sales to achieve target/ Lập báo cáo doanh số hàng ngày của các cửa hàng phụ trách để nắm bắt xu hướng bán hàng và thúc đẩy doanh số để đạt được mục tiêu;
 • Support to make monthly KPI report/ Hỗ trợ lập báo cáo KPI hàng tháng.

D. Others

 • Ad-hoc tasks or additional tasks assigned by Line Manager/ Các công việc khác được chỉ định từ quản lý trực tiếp.

Job requirement

 • Qualifications (Essential) : College or University Degree/ Tốt nghiệp Cao Đẳng - Đại Học
 • Experiences: Minimum 2 years working in purchasing, B2B, Sale Admin/ Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm làm việc vị trí mua hàng, B2B, Sales Admin
 • Computer Literacy : Proficiency in MS Office, Windows-based computer application/ Sử dụng thành thạo tin học văn phòng
 • Personal Competencies:
 • Careful and hardworking/ Cẩn thận và chăm chỉ
 • Strong analytical ability and good in data/ Khả năng phân tích tốt data
 • Self disciplined with ability to work independently and under pressure/ Làm việc độc lập và chịu được áp lực công việc
 • Knowledge of assortment on the given B2B, purchase field/ Kiến thức về B2B, mua hàng

More Information

 • Qualification: College
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY

www.lottemart.com.vn

LOTTE Vietnam Shopping Joint Stock Company (LOTTE Mart) belongs to LOTTE Group, the fifth largest Group in South Korea. Presented in Vietnam since 2008 with... View more

Similar Jobs

Sale Admin

LOTTE VIETNAM SHOPPING JOINT STOCK COMPANY