Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

RSM ngành hàng Thiết bị vệ sinh

Job requirement

- Nhận chỉ tiêu kinh doanh và lập kế hoạch kinh doanh để đáp ứng các chỉ tiêu doanh số đã được đặt ra hàng tháng/quý/năm của của ngành hàng mình phụ trách.- Đề xuất chính sách bán hàng, thu thập thông tin, phân tích và đề xuất chủng loại, số lượng bán theo từng thời điểm để công ty triển khai kế hoạch nhập hàng;- Giám sát, hỗ trợ đội ngũ kinh doanh ASM/SUP hoàn thành mục tiêu công ty đề ra- Lập kế hoạch công việc cho đội ngũ kinh doanh phụ trách- Xây dựng CTKM cho NPP, đại lý- Lập báo cáo tình hình kinh doanh, thị trường theo định kỳ và theo yêu cầu của Giám đốc;

- Theo dõi, giám sát và đôn đốc thu hồi công nợ đối với khách hàng- Khảo sát tìm hiểu thị trường, đối thủ cạnh tranh, tham mưu kịp thời cho Giám đốc để có chiến lược kinh doanh phù hợp, có định hướng phát triển thị trường bền vững.- Giám sát việc thực hiện kế hoạch và đề xuất các giải pháp nhằm cải tiến, khắc phục các vấn đề tồn tại nếu có, nhận và soát xét các báo cáo của nhân viên thuộc phạm vi phụ trách.

-....

Job requirement

- Độ tuổi: từ 27 - 45 tuổi- Trình độ: Đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị kinh doanh hoặc các chuyên ngành có liên quan- Kinh nghiệm: có từ 03 năm kinh nghiệm trở ở vị trí tương đương, có kinh nghiệm triển khai kinh doanh các sản phẩm cùng ngành hàng Thiết bị vệ sinh như American, Ariston, Ferroli, Tân Á Đại Thành... tương đồng với Kangaroo.- Kỹ năng khác:

+ Kỹ năng lãnh đạo+ Kỹ năng đàm phán, trình bày thuyết phục+ Kỹ năng hoạch định chiến lược+ Kỹ năng phân tích, tổng hợp+ Có khả năng đào tạo và phát triển nhân viên cấp dưới.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Du lịch nước ngoài, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép