Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Receivable Accountant

Job requirement

1. Update the Sales Collection file the collection amount by customer and apartment unit base on bank and cash book.

Theo dõi và cập nhật số tiền thu của khách hàng theo tên khách hàng và mã căn hộ vào file Sales Collection theo đúng số liệu của sổ phụ ngân hàng và sổ thu tiền mặt.

2. Reconcile with Sales Admin staff for matching customer collection.

Đối chiếu với nhân viên dịch vụ khách hàng để khớp lệnh thu tiền với mã căn hộ.

3. Issue VAT invoice on PFE system for the collection of apartments.

Xuất hóa đơn GTGT theo từng đợt thanh toán của khách hàng mua nhà trên phần mềm PFE.

4. Issue VAT invoice on excel file for the collection of Sport club membership.

Xuất hóa đơn GTGT cho khách hàng thành viên của trung tâm thể dục thể thao.

5. Print VAT invoice and hand over to Sales Admin Dept and Sport club Dept

In toàn bộ hóa đơn GTGT và bàn giao cho bộ phận Sales Admin và bộ phận Sport Club.

6. Reconcile YTD payment of customers, prepare the list of hand over unit if the collection equal to 95% of total Sales Purchase Contract value. Transfer the list to General accountant for booking revenue recognition.

Kiểm tra, đối chiếu danh sách thu tiền của từng khách hàng, nếu khách hàng thanh toán đủ 95% giá trị hợp đồng mua bán thì lập danh sách riêng cho các khách hàng này và bàn giao danh sách cho kế toán tổng hợp để ghi nhận doanh thu.

7. Update the customer list of 5% remaining value receivable – LURC registration list.

Cập nhật danh sách phải thu khách hàng 5% còn lại là danh sách khách hàng đợi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

8. Any other duties that may be assigned from time to time by the management.

Các nhiệm vụ khác được trưởng bộ phận phân công theo từng thời điểm.

Job requirement

University or College Degree Finance - Accounting.

At least 1-year experience of receivable accountant.

Good interpersonal and communication skills both Vietnamese and English; Proficient in MS Office especial in Ms Excel.

Good appearance; Positive service attitude; Pleasant personality and initiative; Age from 25 – 32 years old.

---------------------------------------------------------------------

Tốt nghiệp Đại học hay Cao đẳng chuyên ngành tài chính – kế toán.

Tối thiểu 1 năm kinh nghiệp kế toán phải thu.

Giỏi giao tiếp cả tiếng Việt và Anh; Thạo vi tính văn phòng nhất là Ms Excel.

Ngoại hình dễ nhìn; Tích cực, hòa đồng và sáng tạo; 25 – 32 tuổi.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Chế độ tập thể dục