Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

R&D Executive/ Nhân Viên R&D

Job requirement

MÔ TẢ CÔNG VIỆC

MỤC ĐÍCH CÔNG VIỆC

 • Phát triển sản phẩm như yêu cầu của khách hàng.
 • Kết nối giữa R&D, Phát triển sản phẩm và Sản xuất nhẳm bảo đảm tất cả các cải tiến và kỹ thuật được chuyển giao nhanh chóng và hiệu quả.
 • Hỗ trợ sản xuất giải quyết những vấn đề phát sinh.

Job requirement

DUTIES

 • Phát triển sản phẩm mới, chuyển giao đúng hạn và hoàn chỉnh.
 • Nhận diện quy trình sản xuất cho cấu trúc thích hợp của sản phẩm để chuyển giao công thức, đảm bảo một sự hiểu biết đầy đủ về các đặc tính , cách đo lường , thao tác và chế biến của tất cả các nguyên vật liệu chính .
 • Xây dựng tiêu chuẩn của nguyên liệu và sản phẩm.
 • Tiến hành nghiên cứu quá trình trong phòng thí nghiệm và trang thiết bị sản xuất cho phù hợp thiết kế sản phẩm - tương tác giữa nguyên liệu/ máy.
 • Đánh giá và hiểu rõ tương tác giữa tính ổn định sản phẩm với quy trình sản xuất và xây dựng công thức.
 • Áp dụng các nguyên tắc của quá trình hóa học, nhiệt động học và cơ học chất lỏng ... để xây dựng công thức mới.
 • Chuyển giao sự hiểu biết về ảnh hưởng của quy trình sản xuất lên chất lượng sản phẩm
 • Thiết kế quy trình thao tác các nguyên vật liệu mới.
 • Xác định nguyên tắc quy scale-up cho các quá trình và sản phẩm
 • Nhận diện và đánh giá công nghệ mới về đảm bảo vệ sinh trong sản xuất.
 • Đánh giá năng lực sản xuất hiện tại cho các dự án mới
 • Đánh giá ảnh hưởng nguyên liệu lên hiệu suất quy trình (dòng chảy, độ nhớt…)
 • Làm việc với Sản xuất trong việc phân tích các năng lực (Thiết bị , dây chuyền , vv ) để sẵn sàng cho dự án mới
 • Cải thiện sản phẩm hiện tại
 • Chuẩn bị công thức, batchsheet, thử nghiệm và quy trình cho sản xuất.
 • Đánh giá rủi ro của việc triển khai và thay đổi mới.
 • Thực hiện tài liệu Change Management
 • Xây dựng nền tảng kiến thức về quy trình sản xuất và nhà máy.
 • Soạn thảo tài liệu kỹ thuật: MSDS, COA, Specification… của sản phẩm và nguyên liệu.
 • Chuẩn bị tài liệu kỹ thuật cho các phòng ban khác khi có yêu cầu.
 • Phối hợp các phòng ban khác để đảm bảo các dự án mới đúng tiến độ.
 • Đảm bảo tuân thủ các thủ tục, quy trình về sức khỏe và an toàn.
 • Chuẩn bị mẫu như yêu cầu.
 • Theo dõi (mẫu) kiểm tra độ ổn định

THẨM QUYỀN

Phạm vi bộ phận

 • Nghiên cứu, phát triển và cải thiện sản phẩm, quy trình, công thức.

Phạm vi công ty

 • Làm việc và cộng tác cùng các nhóm dự án và chức năng.

Benefits

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép