To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Số lượng: 1 người

 • Quản trị và vận hành các hệ cơ sở dữ liệu CSDL Oracle: Oracle RAC, Oracle Dataguard, Oracle Golden Gate, Oracle DEV/Test; Quản trị và vận hành các công cụ: Clound Control,…
 • Tính toán mức độ tăng trưởng, đề xuất các giải pháp tối ưu, nâng cấp.
 • Lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch sao lưu và phục hồi CSDL.
 • Báo cáo định kỳ hoặc đột xuất về hiện trạng CSDL tới cấp quản lý.
 • Phối hợp với các bộ phận quản trị hệ thống trong việc quy hoạch hệ thống; phối hợp với các bộ phận DEV, Test để cung cấp các giải pháp DEV, Test cho các dự án CNTT.

Job requirement

 • Giới tính: Nam
 • Đội tuổi: từ 23 – 35 tuổi
 • Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành CNTT hoặc các ngành kỹ thuật liên quan đến CNTT.
 • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm chuyên môn làm việc về CSDL Oracle.
 • Chịu được áp lực công việc, sẵn sàng làm ngoài giờ khi có sự cố cần xử lý.
 • Đọc hiểu được tài liệu chuyên môn bằng tiếng Anh.
 • Có và/hoặc chứng chỉ Oracle: OCA, OCP, OGG, ... là những lợi thế tuyển dụng.
 • Có kỹ năng làm việc độc lập và theo nhóm, làm việc có tư duy về hệ thống, có khả năng nghiên cứu chuyên sâu về kiến trúc tổng thể.
 • Có khả năng theo dõi các báo cáo phân tích về hệ thống CSDL để quản trị, tối ưu và khắc phục, cải tiến kịp thời là một lợi thế.
 • Nghiêm túc, cầu tiến, chịu khó, nhiệt tình trong công việc.

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: 23 - 35
 • job_jobs_detail_job_gender: Male
 • Job type: Permanent

Company Overview

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện

Number of employees: 100-499

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (PTI) được thành lập ngày 01/08/1998. Hiện nay 3 cổ đông chính là Công ty Bảo hiểm DB - Hàn Quốc (chiếm 37,32%), Tổng... View more

Quản Trị Cơ Sở Dữ Liệu

Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bưu điện