To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quản lý Vùng - Area Manager (F&B Industry)

Công ty TNHH Nhà Hàng Hoàng Yến
Updated: 14/01/2021

Employment Information

Job requirement

Mục đích vị trí:

1. Chịu trách nhiệm triển khai các chính sách Kinh doanh đến từng nhà hàng theo khu vực quản lý kinh doanh.

2. Đảm bảo hoạt động nhà hàng theo định hướng chung của công ty.

3. Giám sát và quản lý nhà hàng trong khu vực nhằm đáp ứng tối ưu yêu cầu về chất lượng dịch vụ và chất lượng sản phẩm.

Nhiệm vụ và trách nhiệm chính:

1. Tổ chức hoạt động hỗ trợ bán hàng:

a. Triển khai, kiểm tra việc sử dụng hệ thống nhận diện thương hiệu trong nhà hàng.

b. Phối hợp với phòng kinh doanh tiếp thị xây dựng kế hoạch marketing và bán hàng cho nhà hàng và tổ chức theo kế hoạch đã được Giám đốc điều hành duyệt.

c. Triển khai các hoạt động khuyến mãi theo kế hoạch đã được duyệt.

2. Quản lý chỉ tiêu

a. Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo chỉ tiêu về doanh số và lợi nhuận được giao.

b. Thực hiện các báo cáo thống kê về doanh số, chi phí được giao.

c. Kiểm soát việc thất thoát tài chính tại nhà hàng theo quy định ban hành.

3. Quản lý nhân sự

a. Là cầu nối truyền thông và thực hiện tuân thủ đúng các chính sách, quy định từ Công ty đến đội ngũ nhà hàng trong khu vực quản lý.

b. Xây dựng và quản lý định biên nhân sự đảm bảo các yêu cầu được giao.

c. Tổ chức việc đào tạo, phân công công việc, đánh giá nhân sự.

d. Tổ chức triển khai, giám sát thực hiện chính sách nhân sự, nội quy của công ty.

e. Phát triển đào tạo đội ngũ kế cận cho bộ khung quản lý của nhà hàng.

f. Phối hợp với Bộ phận điều hành và Phòng Nhân sự xây dựng và hoàn thiện giáo trình huấn luyện cho nhân viên trong chuỗi.

4. Quản lý tài sản, hàng hóa

a. Theo dõi và điều chỉnh định mức sử dụng, định mức tồn kho tối thiểu.

b. Theo dõi việc mua hàng hoá theo định mức tồn kho tối thiểu.

c. Theo dõi việc sử dụng tài sản, máy móc định kỳ hàng tháng.

d. Tổ chức việc sửa chữa, bảo trì, bảo dưỡng, bảo hành các loại máy móc thiết bị trong nhà hàng.

5. Điều hành hoạt động kinh doanh

6. Tổ chức các buổi họp đột xuất, định kỳ để theo dõi, triển khai hoạt động kinh doanh của nhà hàng.

7. Giải quyết các sự vụ phát sinh thuộc thẩm quyền.

8. Chuẩn bị các báo cáo cho cấp trên theo quy định (Báo cáo tuần/ Báo cáo tháng).

9. Đưa ra giải pháp để thúc đẩy việc đạt doanh thu đề ra cho từng nhà hàng.

Job requirement

 • Học vấn: Cao đẳng/ Đại học.
 • Kỹ năng: vi tính văn phòng yêu cầu tốt về Excel và Powerpoint cho việc thiết lập và trình bày các nội dung hoạch định công việc trong tương tác các cấp.
 • Có kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm trong lĩnh vực dịch vụ; tối thiểu phải có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kinh doanh ẩm thực.
 • Có khả năng phân tích, định giá và lập kế hoạch, chiến lược phát triển cho hệ thống; tính toán số liệu chính xác và ghi chép cẩn thận, rõ ràng.
 • Có khả năng lãnh đạo tốt, điều phối, tổ chức công việc một cách khoa học và hiệu quả; có tinh thần đoàn kết, xây dựng tập thể cao; chủ động trong công việc, luôn cố gắng hoàn thành xuất sắc các công việc được giao, có ý tưởng sáng tạo đóng góp cho sự phát triển của Công ty.
 • Có khả năng giao tiếp tốt, biết phối hợp và hợp tác với các đồng nghiệp.
 • Có hiểu biết tốt về máy móc và các trang thiết bị nhà hàng.
 • Có uy tín, luôn là tấm gương mẫu mực cho đồng nghiệp và nhân viên tôn trọng, noi theo; biểu lộ tính chính trực, trung thực và kiến thức để quảng bá văn hóa, giá trị và sứ mệnh của công ty.
 • Trung thực, tự tin, óc nhận định và phán đoán tốt; có sự nhạy bén trong công việc, và tầm bao quát trong suy nghĩ và hành động.

More Information

 • Qualification: Cao đẳng
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent
 • Probation time: 02 tháng
 • Working time: Theo ca Hành chánh (48 giờ/ tuần)
 • Training opportunities: Huấn luyện chuyên môn nghiệp vụ trong và bên ngoài Công ty
 • Colleagues: Thân thiện hòa đồng
 • Benefits:

  Đầy đủ theo luật Việt nam
  BH sức khỏe cao cấp

 • Other extras: Theo chính sách chung dành cho vị trí AM
 • Annual leave: Theo luật Việt Nam

Company Overview

Công ty TNHH MTV Nhà Hàng Hoàng Yến

http://hoangyengroup.com/ Number of employees: 1000

Hơn 30 năm về trước có một người phụ nữ nhỏ nhắn lặn lội khắp ba Miền đất nước để đi tìm nguồn gốc của món ăn Việt. Với nguồn nguyên liệu... View more

Quản lý Vùng - Area Manager (F&B Industry)

Công ty TNHH Nhà Hàng Hoàng Yến