English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Lý Vận Hành Trung Tâm Thương Mại - Plaza Manager (Big C Cần Thơ)

Mô tả công việc

NHIỆM VỤ

 • Quản lý vận hành Trung tâm thương mại chịu trách nhiệm hỗ trợ các hoạt động liên quan đến sự phát triển của Bộ phận quản lý tài sản và Bộ phận Thương mại. Quản lý vận hành Trung tâm thương mại là đại diện của Chủ đầu tư Việt Nhật/ EB và Bộ phận quản lý tài sản tại trung tâm thương mại. Là người bảo đảm cho việc quản lý các dịch vụ ở khu vực chung trong Trung tâm thương mại.
 • Bộ phận quản lý tài sản có nhiệm vụ quản lý các dịch vụ được cung cấp tại khu vực chung (bên trong và bên ngoài khu vực lưu thông, khu vệ sinh, khu đỗ xe, khu kỹ thuật và an ninh) của trung tâm thương mại, như dịch vụ vệ sinh, dịch vụ an ninh, dịch vụ chăm sóc cây xanh, quản lý rác, và tất cả các dịch vụ bảo trì tòa nhà nhằm nâng cao chất lượng của Trung tâm thương mại.

HOẠT ĐỘNG

 • Đảm bảo quản lý các dịch vụ tại khu vực chung trong trung tâm thương mại
 • Phối hợp làm việc với Đội ngũ nhân sự quản lý tài sản
 • Quản lý hoạt động hàng ngày của các Khách thuê và các vấn đề phát sinh liên quan đến hợp đồng thuê trong phạm vi quản lý của Phòng Quản lý Tài sản
 • Chuẩn bị các Báo cáo thuê và Quản lý công nợ liên quan đến khách thuê
 • Làm việc với Bộ phận Thương mại về các vấn đề liên quan đến hoạt động cho thuê
 • Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu công việc và theo phân công của quản lý các cấp

Yêu cầu công việc

NĂNG LỰC YÊU CẦU

Kinh nghiệm & kiến thức chuyên môn

 • Kỹ năng giải quyết vấn đề
 • Kỹ năng quản lý

Kỹ năng khác

 • Kiến thức về Quản lý vận hành trung tâm thương mại
 • Kiến thức về quản lý nhóm
 • Kỹ năng giao tiếp thuyết phục
 • Tư duy tổ chức
 • Tinh thần đồng đội

TRÌNH ĐỘ VÀ THÁI ĐỘ YÊU CẦU

 • Học vấn: Đại học
 • Thâm niên làm việc: Ít nhất 5 năm
 • Ngoại ngữ: Thành thạo tiếng anh
 • Kỹ năng văn phòng: Microsoft Office (Words, Excel, PowerPoint)
 • Thái độ: Chủ động, làm việc có kỷ luật, sáng tạo, tinh thần trách nhiệm

Phúc lợi

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Thưởng, Đào tạo, Chế độ nghỉ phép