English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Lý Tập Sự

Mô tả công việc

Làm việc tại các bộ phận kế hoạch sản xuất, quản lý sản xuất, quản lý đơn hàng, quản lý chất lượng

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Đại học các ngành

- Có thể giao tiếng Anh hoặc tiếng Hoa

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương