To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quản lý Tài Chính ( cấp bậc Giám Sát )

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA
Updated: 22/02/2021

Employment Information

 • Work location: Ho Chi Minh

  Salary:

 • Industry: Finance / Investment

  Deadline to apply:

 • Level: Team Leader / Supervisor

  Experience:

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Công tác phí
 • Phụ cấp thâm niên
 • Nghỉ phép năm
 • CLB thể thao

Job requirement

Quản lý việc xây dựng và thực hiện các báo cáo quản trị tài chính
- Quản lý việc xây dựng, thực hiện các dự báo tài chính và giải thích chênh lệch cho tất cả các phòng ban và các đơn vị kinh doanh chính nhằm tư vấn việc ra quyết định kinh doanh của Tổng Giám đốc về khía cạnh tài chính.
- Thực hiện các báo cáo quản trị theo yêu cầu (bao gồm các báo cáo kiểm soát chi phí dự án) bao gồm cả các nghiệp vụ phân tích hiệu quả hoạt động kinh doanh và đề xuất giải pháp.
- Nghiên cứu và phân tích thị trường tài chính, hàng tiêu dùng, phân tích ngành nhằm đưa ra các nhận định và đề xuất giải pháp khả thi.

- Hoàn thành các Báo cáo Quản trị theo yêu cầu ban Quản trị và đúng thời hạn cũng như đề xuất giải pháp hợp lý.
- Đảm bảo chi phí nằm trong ngân sách, và bất kỳ sự chênh lệch so với dự toán và dự Báo đều được giải thích trong các Báo cáo Quản trị, bao gồm bất kỳ các khả năng tương lai/tiềm tàng xảy ra cho Tập đoàn.
- Hoàn thành các phương án kinh doanh (business case) cùng các phòng ban (sales, marketing, supply chain).
- Cung cấp những phân tích chuyên sâu phục vụ các nhu cầu phát sinh khác nhau của Tập đoàn.

Khởi xướng, xây dựng chính sách và chiến lược tài chính cho dự án đầu tư
- Khởi xướng, xây dựng chính sách và chiến lược tài chính cho Tập đoàn dưới sự tuân thủ nghiêm ngặt các chuẩn mực và thủ tục tài chính/ kế toán trong tất cả các nghiệp vụ tài chính được thực hiện bởi cán bộ Tập đoàn để đảm bảo tính phù hợp và minh bạch.
- Hỗ trợ xây dựng, phân tích và thực hiện chiến lược đầu tư, bao gồm xây dựng các mô hình và thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư.

- Đảm bảo chính sách và quy trình phù hợp tính phù hợp và minh bạch theo chuẩn tập đoàn.
- Hỗ trợ xây dựng phân tích mô hình và thẩm định hiệu quả tài chính của các dự án đầu tư.

Lập kế hoạch và kiểm soát dự toán ngân sách
- Hướng dẫn cho các Giám đốc bộ phận/ phòng ban trong suốt quy trình lập dự toán ngân sách hàng năm, và phát triển các giả định dự toán ngân sách.
- Quản lý và kiểm tra kết quả thực hiện với dự toán (hàng tháng, quý và năm) và đưa ra các khuyến nghị phù hợp cho việc cải thiện nhằm đạt đươc các kế hoạch đề ra.
- Phối hợp với Giám đốc các Công ty con trong việc đưa ra các mục tiêu kinh doanh hàng năm phù hợp với chiến lược và mục tiêu chung của Tập đoàn.
- Quản lý việc phân tích kết quả kinh doanh và đưa ra các ý kiến phản hồi và hướng dẫn cho Giám đốc các Đơn vị kinh doanh.

Quản trị các dự án mua bán, sát nhập
- Hỗ trợ thực hiện các công việc rà soát tài chính và hiệu quả vận hành đối với các công ty thuộc đối tượng mua bán, sát nhập liên quan đến ngành hàng của mình.
- Thực hiện thu xếp nguồn vốn để thực hiện các thương vụ mua bán sát nhập sau khi đã được phê duyệt
- Điều phối các công việc kiểm sóat, chuyển giao trước và sau take-over đối với công ty mua về hoặc bán đi (phối hợp cùng với đội ngũ NVLG / NCG Investment).

Hỗ trợ Huy động vốn
- Hỗ trợ bộ phận Huy động vốn (cùng báo cáo cho CFO) để hỗ trợ nguồn vốn cho Tập đoàn từ các tổ chức tín dụng / quỹ đầu tư khác nhau .

Job requirement

Đại học trở lên chuyên ngành Tài chính, Ngân hàng, Quản Trị Kinh Doanh

Có kiến thức chuyên sâu trong các lĩnh vực:
- Tài chính/kế toán/ngân hàng
- Hàng tiêu dùng
- Đầu tư

3-4 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính

- Quản lý rủi ro
- Luật và quy định
- Báo cáo tài chính
- Nhạy bén về tài chính
- Bảo mật thông tin

- Kỹ năng phân tích
- Kỹ năng xem xét, đối chiếu số liệu
- Kỹ năng giải quyết vấn đề

More Information

 • Qualification: Bachelor
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Nova Consumer Group

www.novaland.com.vn Number of employees: 1800

Along with large-land funds in Ho Chi Minh City and other provinces, Novaland Group is a reputable real estate developer with more than 40 commercial housing... View more

Quản lý Tài Chính ( cấp bậc Giám Sát )

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ ĐỊA ỐC NO VA