English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Lý Sản Xuất

Mô tả công việc

  • Quản lý bộ phận cấp đông

Yêu cầu công việc

  • Tốt nghiệp đại học chuyên ngành, có kinh nghiệm trong Quản Lý Sản Xuất hàng thực phẩm chế biến hoặc thủy sản đông lạnh.
  • Ứng viên quan tâm vui lòng gửi CV trực tuyến qua email hoặc nộp trực tiếp về địa chỉ công ty.
  • Chỉ nhận CV bằng Tiếng Việt.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Tăng lương, - Theo quy định của Luật lao động.