English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản Lý Sản Xuất

Mô tả công việc

  • Quản lý kế hoạch sản xuất, cải thiện quy trình nâng cao tính năng sản xuất.

Yêu cầu công việc

  • Nam tuổi từ 25 đến 35, 1 người.
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chuyển môn cơ khí hoặc điện).
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất.
  • Biết ngoại ngữ tiếng Nhật (3 Kyu trở lên).