English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QUẢN LÝ SẢN XUẤT (LF)

Mô tả công việc

 • Quản lý, sử dụng lao động, sử dụng máy móc thiết bị có hiệu quả nhất.
 • Tiếp nhận và triển khai giám sát thực hiện sản xuất theo kế hoạch sản xuất của phòng kế hoạch, và điều hành mọi hoạt động sản xuất hàng ngày, đảm bảo kịp tiến độ và đạt hiệu quả.
 • Cập nhật và báo cáo kết quả sản xuất hàng ngày cho Giám Đốc bộ phận sản xuất và các bộ phân có liên quan.
 • Thường xuyên kiểm tra điều kiện sản xuất: nhà xưởng, thiết bị, dụng cụ, vật tư sản xuất .., đề nghị sửa chữa, thay thế hay trang bị mới kịp thời phục vụ sản xuất cho Giám Đốc bộ phận sản xuất.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội quy của Công ty về quản lý lao động, quản lý tài sản, quản lý sản xuất và vệ sinh công nghiệp.
 • Sắp xếp dây chuyền, chuẩn bị nguyên vật liệu, thiết bị, dụng cụ, nhân lực, báo cáo kịp thời khi có bất kỳ sự thay đổi nào làm ảnh hưởng đến sản xuất, đến tiến độ giao hàng hoặc đến chất lượng sản phẩm.
 • Nắm vững yêu cầu về sản phẩm của từng khách hàng đã quy định.
 • Kịp thời chấn chỉnh ngay những sai sót của công nhân có thể ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, hoặc năng suất lao động.
 • Kiểm tra, đôn đốc công nhân thực hiện tốt thao tác để đảm bảo chất lượng sản phẩm, năng suất lao động, định mức tiêu hao nguyên vật liệu, kịp thời đưa ra phương án chấn chỉnh kịp thời.
 • Nghiên cứu cải tiến quy trình sản xuất để tăng năng suất lao động.
 • Chịu trách nhiệm về định mức, hao hụt nguyên nhiên vật liệu.
 • Phối hợp với các bộ phận liên quan để kịp thời phục vụ cho sản xuất, lường trước và giảm thiểu các sự cố có thể xảy ra.
 • Kiểm soát ngày, giờ công, năng suất lao động của công nhân, kiểm tra lương cho công nhân mỗi tháng.
 • Đề xuất khen thưởng, kỷ luật, nâng lương cho nhân viên dưới quyền.
 • Báo cáo cho Giám Đốc bộ phận sản xuất và các bộ phận liên quan
 • Địa điểm làm việc: KCN Tân Tạo, Lô 29-31 Đường Tân Tạo, Phường Tân tạo A, Bình Tân

  Yêu cầu công việc

  • Trình độ học vấn:  Cao Đẳng trở lên
  • Chuyên môn:
  • Am hiểu lĩnh vực sản xuất thực phẩm đông lạnh.
  • Am hiểu lĩnh vực hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.
  • Kinh nghiệm:  > 1 năm
  • Vi tính: Thành thạo vi tính văn phòng
  • Tuổi: >= 25 tuổi
  • Yêu cầu khác:
  • Năng động, sáng tạo, nhiệt tình
  • Trung thực, có khả năng truyền đạt tốt
  • Kỹ năng quản lý điều hành