To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quản lý Sản xuất

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC
Updated: 20/07/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Phụ cấp
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Quản lý, điều phối các hoạt động chung của Phòng SX. Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Nhà máy về hoạt động của phòng.
 • Chịu trách nhiệm trước Giám đốc nhà máy về công tác quản lý, sử dụng lao động, máy móc thiết bị có hiệu quả nhất.
 • Hoạch định sản xuất , trực tiếp chỉ đạo P.GĐSX lập kế hoạch sản xuất ( Ngày , tuần , tháng ) tuần theo dự báo bán hàng , thị trường và điều kiện nguồn lực thực tế của nhà máy , duyệt lịch sản xuất tuần/ tháng
 • Chịu trách nhiệm tổ chức, điều hành thực hiện đạt kế hoạch sản xuất đảm bảo kỹ thuật, chất lượng sản phẩm, năng suất trước Giám đốc nhà máy.
 • Giám sát tổng kết diễn biến sản xuất, chất lượng, thiết bị và nhân sự.
 • Kiểm tra, kiểm soát việc sử dụng nguyên vật liệu, vật tư trong sản xuất. Đồng thời tư vấn cho BGĐ về việc sử dụng NVL, vật tư đáp ứng cho sản xuất.
 • Tổ chức phối hợp cùng khắc phục sự cố về chất lượng và thiết bị.
 • Điều động nhân sự tại bộ phận liên quan đáp ứng sản xuất.
 • Hỗ trợ quản lý, kiêm nhiệm khi có yêu cầu từ BGĐ hoặc từ các bộ phận.
 • Lập và báo cáo tháng gửi Giám đốc nhà máy về tình hình hoạt động sản xuất, sản lượng, thiết bị, năng lực đáp ứng sản xuất theo kế hoạch.
 • Chịu trách nhiệm thực hiện tốt các nội qui của Nhà máy, của Công ty về công tác quản lý lao động, quản lý tài sản và quản lý sản xuất, vệ sinh công nghiệp.
 • Chịu trách nhiệm phối hợp với các Bộ phận liên quan ( Các BBB ) xử lý các vấn đề về đơn hàng hàng ngày, tuần, tháng.
 • Tổ chức thực hiện các chức năng, nhiệm vụ của Phòng theo qui định của Giám đốc nhà máy, kịp thời nhanh chóng đúng qui trình, qui định.
 • Xây dựng các đề án phát triển, phương án hoạt động theo các lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ của xưởng.
 • Phối hợp công tác với các bộ phận khác trong nhà máy để đảm bảo tình hình sx ổn định.
 • Hướng dẫn, đào tạo, giám sát cho CBCNV trực thuộc về qui trình sản xuất, kế hoạch kiểm soát quá trình.
 • Ngoài ra còn làm việc khác do Giám đốc nhà máy giao

Job requirement

Kinh nghiệm, Kỹ năng và Kiến thức

 • Có kinh nghiệm kỹ thuật, đã làm việc tại các vị trí tương đương ít nhất 01 năm.
 • Có kiến thức sâu rộng và năng lực thực tiễn về các lĩnh vực nghiệp vụ phụ trách.
 • Vi tính văn phòng tương đương loại B trở lên
 • Tinh thần trách nhiệm, chủ động, sẵn sàng hỗ trợ
 • Biết sử dụng Tiếng Anh, ưu tiên Toeic 450 điểm trở lên

Học vấn

 • Tốt nghiệp Cao đẳng/ Đại học các ngành có liên quan đến quản trị, kinh tế, hóa chất...

Năng lực cá nhân & Yếu tố khác

 • Có khả năng thuyết phục các cấp quản lý khác nhau.
 • Trung thực, nhiệt tình công tác.

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty CP Stavian Hóa chất

Number of employees: 100-499

Stavian Chemical, được đổi tên từ Công ty Cổ phần Nhựa Opec vào ngày 1/7/2021, thành viên tập đoàn Stavian, với hơn 15 năm kinh nghiệm, là một trong những nhà... View more

Quản lý Sản xuất

Công ty Cổ phần Nhựa OPEC