Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Quản Lý Sản Xuất

Job requirement

  • Quản lý kế hoạch sản xuất, cải thiện quy trình nâng cao tính năng sản xuất.

Job requirement

  • Nam tuổi từ 25 đến 35, 1 người.
  • Tốt nghiệp cao đẳng trở lên (chuyển môn cơ khí hoặc điện).
  • Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong quản lý sản xuất.
  • Biết ngoại ngữ tiếng Nhật (3 Kyu trở lên).