English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý PG/ SR

Mô tả công việc

Mục đích công việcĐáp ứng các chuẩn mực về công việc và phí tổn, trực tiếp cung cấp công việc đến nhân viên để hoàn thành chỉ tiêu của bộ phậnNhiệm vụ• Hoàn tất các yêu cầu của công việc, định hướng, đào tạo, giao nhiệm vụ, lên lịch và huấn luyện nhân viên.• Đáp ứng nhu cầu công việc: theo sát các chuẩn mực về sản xuất, năng suất, chất lượng và dịch vụ chăm sóc khách hàng; giải quyết các khó khăn trong quá trình vận hành; ghi nhận những bước tiến trong tiến trình công việc.• Đáp ứng các chuẩn mực về phí tổn: quản lý chi tiêu, thực hiện các biện pháp cắt giản chi phí.• Làm mới kiến thức nghề nghiệp bằng cách tham dự các cơ hội đào tạo chuyên môn, tham khảo tài liệu.• Nâng cao uy tín của tổ chức và bộ phận công ty: chấp nhận những yêu cầu và thách thức mới; khám phá những cơ hội góp phần gia tăng giá trị thành quả công việc.

Yêu cầu công việc

Quản lý hoạt động, quản lý dự án, nuôi dưỡng tinh thần làm việc cho tập thể, khả năng giám sát, quản lý chất lượng, điều tra chi phí cho ngân sách, tạo động lực cho thu hồi kết quả tốt, biết quản lý thời gian, năng nổ, điều hành nhân viên.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép