English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý kinh doanh vùng (MeKong)

Mô tả công việc

- Chịu trách nhiệm quản lý, lãnh đạo đội ngũ ASM, GSKD và NVBH xây dựng phát triển HTPP và đạt các chỉ tiêu kinh doanh công ty đề ra.
- Lập kế hoạch Kinh doanh Năm/Quý/Tháng/Npp cho vùng quản lý.
- Phân bổ kế hoạch Kinh doanh Năm/Quý/Tháng/Mùa vụ cho Npp/Sale Team
- Đề xuất các chương trình hỗ trợ bán hàng riêng, phù hợp cho khu vực và mục tiêu phát triển kinh doanh tại khu vực.
- Tuyển chọn & Huấn luyện ASM/GSBH/NVBH, đề xuất các chương trình đào tạo theo từng thời điểm thực hiện nhiệm vụ mục tiêu cho nhân viên.
- Ra quyết định giải quyết các vấn đề của khu vực thông qua các chỉ số hoạt động.
- Duyệt các kế hoạch về đơn hàng tự động. Số lượng, tần suất, khả năng thanh toán của Npp, khả năng thực hiện nhiệm vụ KH kinh doanh của từng Npp/từng khu vực.
- Xây dựng hình ảnh điểm bán, thông qua việc tính toán và sử dụng các nguồn ngân sách đã có
- Các công việc khác theo chỉ đạo của Ban Tổng Giám đốc.

Yêu cầu công việc

- Nam từ 35 tuổi trở lên, Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế, Quản trị Kinh doanh, Marketing.
- Có ít nhất 5 năm làm việc tại vị trí tương đương trong lĩnh vực FMCG, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong ngành KEM/SỮA.
- Có kiến thức sâu rộng về thị trường quản lý.
- Hoạch định chiến lược kinh doanh tốt.
- Giao tiếp Tiếng Anh là một lợi thế.

Phúc lợi

Insurance, Travel opportunities, Incentive bonus, Health checkup, Training & Development, Salary review, Laptop, Allowances, Uniform, Business Expense, Annual Leave
Việc làm tương tự