English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý Kinh doanh tại Hà Nội (ASM)

Mô tả công việc

Phát triển mạng lưới kinh doanh tại Hà Nội và các tỉnh lân cận

Phát triển đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp

Yêu cầu công việc

Nam/nữ

- Có kinh nghiệm cùng vị trí tại các công ty sữa, nước giải khát, FMCG

- Đã có hệ thống phân phối

- Có đội ngũ nhân sự sales chuyên nghiệp