English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý Kinh doanh tại Đà Nẵng (ASM)

Mô tả công việc

Phát triển kinh doanh tại các tỉnh khu vực Trung trung bộ: Đả Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Huế, Quảng Trị,..

Phát triển mạng lưới phân phối, đội ngũ sales

Yêu cầu công việc

YÊU CẦU CÔNG VIỆC

- Nam, ưu tiên base tại Đà Nẵng

- Có kinh nghiệm cùng vị trí tại các công ty sữa, nước giải khát, FMCG

- Đã có hệ thống phân phối

- Có đội ngũ nhân sự sales chuyên nghiệp