English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QUẢN LÝ KHO

Mô tả công việc

- Manage the Warehouse Department effectively to achieve company target of delivery volume and First In First Out.

- Control human resource in Warehouse as working effectively and holding the training program for your staff.

- Making report related to Warehouse Department.

Yêu cầu công việc

- Graduated  university. 

- At least 3-years experience at the same position.

- English in good conversation, reading and writing report.

- Good Microsoft Office skill.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Phụ cấp, Xe đưa đón, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép, Cơm trưa tại công ty