To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quản Lý Kho (Checker)

Wipro Unza Vietnam
Updated: 11/06/2021

Employment Information

Job requirement

 • Đảm bảo và chịu trách nhiệm kiểm tra hàng tồn kho, việc giao nhận hàng hóa cho khách hàng, sản xuất kịp thời và chính xác.
 • Chịu trách nhiệm việc giao nhận hàng giữa các kho, từ thị trường trả về.
 • Sắp xếp và đảm bảo số lượng xuất nhập tồn hàng hóa trong kho chính xác tại thời điểm
 • Sắp xếp và đảm bảo lưu trữ hàng hóa trong kho chính xác theo địa chỉ kệ/rack
 • Quản lý và cập nhật hàng hóa xuất nhập tồn theo thẻ kho chính xác
 • Đảm bảo xuất nhập hàng theo nguyên tắc FIFO
 • Kiểm tra tồn kho hằng ngày/tuần/tháng/năm hoặc trước khi cần thiết
 • Quản lý thiết bị xe tay điện, xe kéo tay,... là các thiết bị hỗ trợ công việc chính sắp xếp hàng hóa trong kho, đảm bảo các thiết bị này trong điều kiện tốt, an toàn lao động trên hết
 • Đảm bảo hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, sạch sẽ theo yêu cầu của ISO, tiêu chuẩn cGMP...
 • Đảm bảo tinh thần làm việc trong kho được hòa đồng, thống nhất và đoàn kết

Job requirement

 • Tốt nghiệp trung Cấp, cao đẳng
 • Ưu tiên có kinh nghiệm làm việc trong kho
 • Làm việc theo ca khi cần thiết
 • Trung thực, chính xác, cẩn thận siêng năng
 • Chịu áp lực công việc

More Information

 • Job type: Permanent

Company Overview

Wipro Consumer Care

http://wiprounzavncareer.com/vi Number of employees: 1.000-4.999

Wipro Unza is a subsidiary of Wipro Consumer Care & Lighting of Wipro Enterprise. Wipro Enterprises Limited is headquartered in Bangalore, India,... View more

Similar Jobs

Quản Lý Kho (Checker)

Wipro Unza Vietnam