Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Quản lý học thuật và trợ lý tổng hiệu trưởng

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai
Ngày cập nhật: 10/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Chế độ bảo hiểm
 • Đào tạo

Mô tả công việc

I. Quản lý học thuật

 • Hỗ trợ Trưởng hội đồng khảo thí và phối hợp với tổ quốc tế quản lý và thực hiện các kỳ thi nội bộ và quốc tế thuộc hệ thống khảo thí Cambridge.

To support the Head centre and liaise with international team to manage and administer all internal and external exams in the CAIE examination systems

 • Hỗ trợ Trưởng Hội đồng khảo thí trong công tác đào tạo chuyên môn trực tiếp cho cán bộ khảo thí chính thức của Nhà trường và bàn giao khi cán bộ này đã đủ năng lực tự vận hành theo các quy trình khảo thí theo đúng yêu cầu và chất lượng của Hội đồng khảo thí quốc tế.

To support Head centre in on-job training for official exam officer appointed by the school and to handle the tasks to that exam officer as soon as he/she develops a level of expertise concerning the procedures of the international exam boards

 • Đảm bảo tất cả các tài liệu đề thi, bài thi được cất giữ trong két sắt an toàn, bảo mật và vị trí phù hợp theo quy định của Hội đồng khảo thí
  To ensure all exam materials are held in a safe, secure and appropriate location according to the rules of the exam board

II. Trợ lý tổng hiệu trưởng

 • Điều phối tất cả các thông tin liên quan đến công việc hàng ngày của Tổng Hiệu trưởng

To coordinate all information related to the daily business of the Executive Principal

 • Theo dõi lịch họp và lịch làm việc của Tổng Hiệu trưởng

To supervise the appointments and calendar of the Executive Principal

 • Giải quyết các vấn đề khác phát sinh liên quan đến Tổng Hiệu trưởng

To deal with all other matters arising related to the Executive Principal

 • Hỗ trợ Tổng Hiệu trưởng điều hành trong việc điều chỉnh, thực hiện và đánh giá các chính sách của nhà trường, đảm bảo các chính sách được thực hiện một cách hiệu quả; thúc đẩy các mục đích và mục tiêu của nhà trường; quan tâm đến nhu cầu cá nhân của học sinh, triết lý của nhà trường và yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Support the Executive Principal in the adaptation, implementation and evaluation of school policies, ensuring that they are carried out effectively; promoting the aims and objectives of the school; taking into account the individual needs of the child and the philosophy of the school and the requirements of the Ministry of Education and Training

 • Dưới sự chỉ đạo của Tổng hiệu trưởng, phối hợp với các bộ phận chức năng khác để lập lịch năm học của nhà trường và quản lý cập nhật thông tin sẵn sàng cho năm học tiếp theo.

Under the direction of Executive Principal to liaise with other related departments to produce the school calendar and manage updates to prepare for the next year.

 • Phối hợp làm việc và trao đổi thông tin với giáo viên quốc tế (thời khóa biểu, bảng chấm công, xin nghỉ hàng ngày, lịch họp)

Liaising and exchange information with international teachers (timetable, monthly timesheet, absence, meeting)

 • Soạn kế hoạch tuần, kế hoạch và báo cáo tháng, bảng chấm công tháng của Tổng Hiệu trưởng

Create monthly paperwork for the Executive Principal: weekly plan, monthly plan & report, monthly timesheet

 • Phụ trách việc phiên dịch và biên dịch tài liệu cho Tổng hiệu trưởng

Be responsible for interpretation and dossier translation for the Executive Principal

 • Các công việc khác được giao bởi Tổng Hiệu trưởng.

To undertake any other duties assigned by the Executive Principal.

Yêu cầu công việc

- Tiếng anh IELTS ít nhất 7.5

- Có kinh nghiệm làm việc trong các tổ chức giáo dục lớn

- Có kinh nghiệm trong việc nghiên cứu bài giảng, khảo thí chương trình Cambrige

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Bachelor
 • Độ tuổi: 25 - 32
 • Hình thức: Nhân viên chính thức

Giới thiệu về công ty

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai

Tổng số nhân viên: 500-999

Trường Mầm non-Tiểu học Ban Mai nằm trong Hệ thống Giáo dục Ban Mai, được xếp vào Top đầu trong ngành giáo dục Hà Đông, Hà Nội. Trường có cơ sở vật chất... Xem thêm

Quản lý học thuật và trợ lý tổng hiệu trưởng

Trường Mầm Non - Tiểu Học Ban Mai