English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

C, C++ MIDDLEWARE SOFTWARE DEVELOPER

Mô tả công việc

  • Be involved in the Development and Maintenance of software platform for cluster applications
  • Focus on Quality and Delivery
  • Ensure that the assigned tasks are completed with high quality and on time
  • Perform other assigned tasks

Yêu cầu công việc

  • A University qualification in software engineering or a related degree is required.
  • At least 3 years’ experience with C or C++ Programming Language
  • Knowledge of Multi-threaded programming concepts

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Du Lịch, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương