Xin chào!

Tìm những job khác

Tìm việc làm trực tiếp

Quản lý dự án (mảng viễn thông) / Account manager Telecom

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)
Ngày cập nhật: 09/06/2021

Thông tin tuyển dụng

Phúc lợi

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Mô tả công việc

1 Vai trò/ Scope:

 • Chịu trách nhiệm hoàn thành chỉ tiêu bán hang ở Việt Nam, quản lý các dự án bán hàng quan trọng để tối đa hoá lợi nhuận và phát triển/ - Responsible for achievement of sales goals in Vietnam, managing key sales accounts for higher profitability and growth.
 • Thực hiện việc ký kết các hợp đồng cung cấp quan trọng (các sản phẩm cho các dự án viễn thông và trung tâm dữ liệu) và dịch vụ tư vấn (bao gồm tư vấn thiết kế, kỹ thuật, xây dựng, kiểm tra, thử nghiệm …)/ - To achieve significant new profitable supply contract (Network Power products for Telecom and IDC) and Consulting Services (including consultancy for Designing, Engineering, Constructing, Testing, Commissioning etc)
 • Là người chịu trách nhiệm về các tài liệu kỹ thuật ở Vertiv / - First line interface for technical resources into VERTIV.

2. Chi tiết nội dung công việc/ Detail responsible and duties :

 • Là thành viên của Vertiv, thúc đẩy công việc bán hàng của Vertiv tại Việt Nam. Đạt được mục tiêu lợi nhuận năm và lợi nhuận quý cho Vertiv (. / - Operate as a team member within the VERTIV, promoting VERTIV’s sales activities in Vietnam. Achieve quarterly and annual budgeted Revenue for VERTIV (measured in terms of Revenue earned from the end user) by: winning and developing new business in accordance agreed forecast and Business Plan; growing existing contracting in Vietnam and growing new business by 3 major projects per year.
 • Làm việc với tổng giám đốc để tối ưu hoá hiệu quả của đội ngũ thực hiện nhằm đạt được các cam kết đã kỹ và đáp ứng được các yêu cầu về chất lượng và chi phí/ - Working with the General Manager, to maximise the efficiency of project teams to meet contract commitments and in achieving the required quality and cost requirements
 • Phát triển và thực hiện các chiến lược bán hàng quản bá sản phẩm để ký kết được các hợp đồng cung cấp dịch vụ và sản phẩm trong khu vực bao gồm việc lập kế hoạch , điều phối và đại diện quảng bá các hoạt động. - Develop and implement a sales and marketing strategy to win supply and service contracts, within the agreed territory including high level account planning, co-ordination and representation, promotional activities etc;
 • Xác định các dự án kinh doanh có tiềm năng cao; đặt ưu tiên và thực hiện kế hoạch hành động ở VIệt Nam thông qua việc thực hiện các chiến lược đã được xây dựng cùng với Tổng Giám Đốc Vertiv / - Identify high potential strategic business opportunities, set priorities and implement action plans in Vietnam by working within strategies developed with the General Manager, VERTIV;
 • Viết báo cáo hàng tháng cho Tổng Giám Đốc về các cơ hội kinh doanh và dự đoán lợi nhuận/ - Produce timely monthly reports to General Manager on business opportunities and forecast revenue;
 • Tuân theo các quy trình của Vertiv và xin duyệt chính thức cho việc đăng ký dự án, định giá, phối hợp các nguồn lực được giao để thực hiện đấu thầu, thiết lập hình thức quản lý dự án, xin phép duyệt về pháp lý, thuế và tài chính, đảm bảo việc thực hiện trọn vẹn hợp đồng/hoá đơn/thanh toán …/ - Follow Commercial processes as documented under the VERTIV Commercial processes to obtain formal approval for tendering registration of projects, pricing, co-ordinate assigned resources to respond to tender, establish project management, obtain legal, taxation and financial reviews, ensure integrity of contracts/invoicing/payment etc;
 • Đóng góp vào quy trình xây dựng ngân sách và học động trong phạm vi ngân sách chi phí và tuân theo các quy trình đã được ban điều hành Vertiv đề ra/ - Contribute to the budget planning process and operate within budget cost constraints and office procedures established by the VERTIV management;

 • Tham gia vào các đánh giá về thị trường và khách hàng dựa trên các đơn đặt hàng, lợi nhuận đạt được và kế hoạch chiến lược đề ra/ - Participate in regular VERTIV team reviews of market and customer based Sales order and revenue achievements and strategic planning.

 • Chia sẻ trách nhiệm với Tổng Giám Đốc trong việc thực hiện các mục tiêu quý và lợi nhuận năm , đơn đặt hàng và EBIT như thoả thuận trong kế hoạch năm và dduwwocj sửa đổi thông qua các dự đoán trong suốt cả năm/ - Shared responsibility with General Manager to achieve annual quarterly targets for revenue, orders & EBIT as agreed at Annual Review and as revised through progressive forecasts during the year.

Yêu cầu công việc

 • Tốt nghiệp chuyên ngành kỹ thuật hoặc công nghệ thông tin/ -       Degree on Engineering or Information Technology

 • Có kinh nghiệm bán hàng cũng như kinh nghiệm làm việc trong linh vực công nghệ cao /  -       At least seven years experience in a relevant high technology area in either a Major technology or telecommunications sales, product marketing or customer communications environment;

 • Thành thạo tiếng Anh và tiếng Việt / -       Be fluent in English and Vietnamese.

 • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm là tại các công ty CTIN, CMC,...

 • Có phẩm chất chín chắn, tự tin trong việc giao tiếp với những lãnh đạo cấp cao từ các đối tác tiềm năm (Ericsson, Siemens, … VNPT, ETC, các công ty cung cấp dịch vụ bưu chính viễn thông khác) /  -       Mature individual with quiet confidence to win respect and gain access to senior management from potential partners (Ericsson, Nokia, Siemens, … VNPT, Vietel, ETC, P&T operators).

 • Có tự tin và động lực để gọi điện cho các khách hàng tiềm năng và phát triển và tạo dựng quan hệ hợp tác lâu dài / -       Have the self confidence and be self motivated to make cold calls to prospective customers and develop a long term relationship.

 • Có tính ký luật , bền bỉ, kiên trì để theo dõi và chốt hợp đồng /  -       Have the self discipline, the tenacity and perseverance to follow up and close a contract.

 • Có hiểu biết hay có khả năng trình bày công việc, kế hoạch, thiết kế xây dựng trong Vertiv. Có hiểu biết sâu về cả chuyên môn trong môi trường bán các sản phẩm bán công nghiệp giá trị cao và các quy trình đấu thầu, tính rủi ro và các phương thức thực hiện./ -       Have a knowledge or demonstrable aptitude for the planning, design and construction business in Vertiv. A through knowledge and expertise, in high value, industrial sales environment with contracting bidding processes, risks and project delivery options.

Thông tin khác

 • Bằng cấp: Bachelor
 • Độ tuổi: Không giới hạn
 • Hình thức: Nhân viên chính thức
 • Ngày nghỉ: 14 ngày

Giới thiệu về công ty

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)

Tổng số nhân viên: 25-99

Vertiv - Công ty hàng đầu thế giới về về thiết kế, sản xuất và phục vụ các công nghệ cơ sở hạ tầng nhiệm vụ quan trọng cho các ứng dụng quan trọng trong các... Xem thêm

Quản lý dự án (mảng viễn thông) / Account manager Telecom

CÔNG TY TNHH VERTIV (VIỆT NAM)