Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

QUẢN LÝ ĐƠN HÀNG

Job requirement

- Trao đổi thông tin từ bộ phận đơn hàng với khách hàng, từ đó xây dựng kế hoạch sản xuất phù hợp

- Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu cho sản phẩm mới

- Kết hợp hỗ trợ khối sản xuất theo lịch tiến độ sản xuất, đảm bảo thời gian giao hàng theo yêu cầu

- Cập nhật tiến độ giao hàng cho khách hàng

Các công việc khác theo yêu cầu của cấp trên

Job requirement

-  Ngoại ngữ: tiếng Anh giao tiếp

- Ví tính: thành thạo

-  Kỹ năng: giải quyết vấn đề, lập kế hoạch

 - Kinh nghiệm: ưu tiên 1-2 năm về quản lý đơn hàng (planning - merchandise) hoặc các lĩnh vực liên quan