Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Quản Lý Đại Lý Chiến Lược/ Key Account Manager

Job requirement

TÓM LƯỢC VỊ TRÍ CÔNG VIỆC/ JOB OVERVIEW

Xây dựng và phát triển mạng lưới đại lý chính và các đối tác; Thu thập thông tin của các đại lý và đối thủ cạnh tranh trên thị trường và đề xuất chương trình hành động kinh doanh cho các đại lý và đối tác/ Build and develop a relationship to Key dealers, partners; Collect all information about Key dealers, competitors on the market & propose sales activities with Key dealers, partners

CÁC CÔNG VIỆC CHÍNH / KEY RESPONSIBILITIES

- Phối hợp các hoạt động bán hàng trong phạm vi vùng lãnh thổ được phân công để tiếp tục đạt được mục tiêu và mục đích bán hàng/ Co-ordinate sales activities within the assigned territories to further the attainment of sales goals and objectives;

- Đánh giá phân tích tình hình bán hàng, chi phí hoạt động và dự báo kinh doanh trong khu vực để xác định sự tiến bộ của các đơn vị kinh doanh đối với mục tiêu đã đề ra/ Review the analysis of sales activities, costs, operations, and forecast data to determine the business unit's progress toward stated goals and objectives;

- Lập kế hoạch về doanh số bán hàng, phân tích doanh số, các giao dịch kinh doanh và lưu giữ các bản kê chi phí phù hợp / Prepare reports of sales forecasts, sales analysis, and business transactions and keep appropriate expense accounts;

- Chuẩn bị điều kiện bán hàng và chuẩn bị hợp đồng mua bán cho các đơn vị kinh doanh đã đàm phán/ Preparing sales terms and prepare sales contracts for business units obtained;

- Hỗ trợ hệ thống điểm giới thiệu & tư vấn dịch vụ hiện tại trong khi vẫn duy trì việc mở rộng địa bàn hoạt động có chọn lọc để đạt được các mục tiêu kinh doanh/ Support current channels of sales distribution while keeping open to selective expansion in order to achieve the sales goals and objectives;

- Bảo đảm rằng các vấn đề của khách hàng và đơn vị kinh doanh được điều tra và giải quyết thỏa đáng/ Make sure that customer or business units problems are investigated and resolved;

- Chịu trách nhiệm đảm bảo các nghĩa vụ của nhân viên kinh doanh được thực hiện một cách an toàn và hiệu quả/Assume responsibility for ensuring the duties of sales staff are performed in a safe and efficient manner;

- Phát triển kế hoạch mở rộng thị trường/ Deploy the market expansion plan;

- Tham gia các dự án liên quan khác theo sự chỉ định của Quản lý trực tiếp/ Participate in other relevant projects assigned by Line Manager.

Job requirement

Trình độ chuyên môn & kinh nghiệm

Qualification & experience

-       Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành có liên quan đến Tài chính, Kinh doanh, Quản trị kinh doanh, hoặc tương đương/ Bachelor degree in Finance, Sales, Business Administration, or equivalent

-       Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính tiêu dùng/ At least 3 years experiences in consumer finance

Kiến thức & kỹ năngs

Knowledge & Skills

-       Có kinh nghiệm làm việc ở vị trí Quản lý đại lý chiến lược, Quản lý bán hàng hoặc vị trí tương đương/ Proven work experience as Key Account Manager, Sales Manager or relevant role

-       Có kinh nghiệm về ngành Sales và có khả năng đưa ra các giải pháp đáp ứng nhu cầu của khách hàng/ Experience in Sales and providing solutions based on customer needs

-       Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng viết tốt, có khả năng xây dựng các mối quan hệ/ Strong verbal and written communication and interpersonal skills with aptitude in building relationships

-       Xuất sắc trong các kỹ năng về tổ chức/ Excellent organizational skills

-       Khả năng đàm phán và giải quyết vấn đề/ Ability in problem-solving and negotiation 

-       Sử dụng thành thạo các phần mềm CRM và MS Office/ Solid experience with CRM software and MS Office

-       Có khả năng lắng nghe, đàm phán và thuyết trình xuất sắc/ Excellent listening, negotiation and presentation abilities

-       Thành thạo tiếng Anh và am hiểu về thị trường tài chính/ Fluent English and knowledge in CF market

Benefits

Máy tính xách tay, Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Chế độ nghỉ phép