English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

QUẢN LÝ BÁN HÀNG KHU VỰC MIỀN ĐÔNG - ASM EAST

Mô tả công việc

* Lập Kế Hoạch - Tổ Chức Thực Hiện - Kiểm Tra Và Giám Sát- Làm việc với RSCM để lập kế hoạch hàng tháng/ quý/ năm để đạt được các chỉ tiêu doanh số bán hàng.- Kiểm soát ngân sách của khu vực phụ trách- Đảm bảo thực hiện các chỉ tiêu được giao: các điểm bán đều được viếng thăm, thực hiện mở mới các điểm bán tiềm năng theo tiêu chuẩn của công ty.- Đảm bảo việc trưng bày sản phẩm và các hoạt động khuyến mãi tại điểm bán được thực hiện theo đúng thời gian quy định và tiêu chuẩn của công ty.- Đảm bảo chuyển giao được kết quả kinh doanh đạt hay vượt chỉ tiêu bán hàng .- Kiểm soát tình hình hoạt động kinh doanh của khu vực được quản lý, những thông tin của đối thủ cạnh tranh ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của khu vực cho cấp trên.

* Báo cáo - Quản lý nhân viên cấp dưới

- Giám sát việc thực hiện công việc của nhân viên thông qua các buổi huấn luyện thực địa, đánh giá nhân viên.- Làm việc với các HR business partner để nhận diện, tuyển dụng đủ nhân sự trong khu vực phụ trách.- Kiểm soát tính tuân thủ và năng lực nhân viên cấp dưới.- Thực hiện huấn luyện và đào tạo nhân viên.- Báo cáo công việc theo đúng quy định.

Yêu cầu công việc

- Trình độ học vấn/ chuyên môn : Cao đẳng- Kinh nghiệm: tối thiếu 2 năm kinh nghiệm trong ngành FMCG, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm các công ty có quy mô tương đương và từng làm việc tại Tân Hiệp Phát.* Năng lực/ Kỹ năng : - Kỹ năng chiến lược, phân tích kinh doanh tốt.- Kỹ năng quan hệ nhân sự và đàm phán tốt.- Kỹ năng lãnh đạo và động viên xuất sắc.- Tính kỷ luật và chịu được áp lực cao

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Phụ cấp, Đồng phục, Thưởng, Chăm sóc sức khỏe, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép