English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quản lý bán hàng ETC khu vực phía Bắc (ASM)

  • Nơi làm việc: Hà Nội

    Ngành nghề: Bán hàng / Kinh doanh

  • Cấp bậc: Quản lý

    Hạn chót nộp hồ sơ: 31-07-2019

  • Mức lương: 20.000.000 - 22.000.000 VND

Mô tả công việc

- Lập kế hoạch bán hàng theo kênh ETC và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

- Xem xét đơn hàng, củng cố hệ thống phân phối theo chiến lược kinh doanh của công ty

- Phân bố chỉ tiêu cho nhân viên, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên đạt được hiệu quả công việc

- Thu thập, nắm bắt các thông tin thị trường ETC, thông tin đồi thủ cạnh tranh nhằm đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực.

- Hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Huấn luyện và giám sát việc thực hiện kế hoạch của từng nhân viên, triển khai và giám sát các chương trình bán hàng, chế độ chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo cập nhật, phân tích đánh giá hiệu quả của kế hoạch triển khai.

- Theo dõi sát thông tin cài thầu, dự thầu, áp thầu, đề xuất giá dự thầu…

- Quản lý công nợ khách hàng ETC trong khu vực

- Quản lý và điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng, kế quả kinh doanh trong khu vực ETC phía Bắc

- Kiểm soát tốt chi phí hoạt động của team, tối ưu hóa chương trình bán hàng để đạt dược hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Yêu cầu công việc

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học Dược, Kinh tế

- Kiến thức: Quản trị Kinh doanh

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh