Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Quản lý bán hàng ETC khu vực phía Bắc (ASM)

Job requirement

- Lập kế hoạch bán hàng theo kênh ETC và đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra

- Xem xét đơn hàng, củng cố hệ thống phân phối theo chiến lược kinh doanh của công ty

- Phân bố chỉ tiêu cho nhân viên, hướng dẫn và hỗ trợ nhân viên đạt được hiệu quả công việc

- Thu thập, nắm bắt các thông tin thị trường ETC, thông tin đồi thủ cạnh tranh nhằm đưa ra kế hoạch phát triển kinh doanh cho khu vực.

- Hỗ trợ việc giải quyết khiếu nại của khách hàng

- Huấn luyện và giám sát việc thực hiện kế hoạch của từng nhân viên, triển khai và giám sát các chương trình bán hàng, chế độ chăm sóc khách hàng.

- Báo cáo cập nhật, phân tích đánh giá hiệu quả của kế hoạch triển khai.

- Theo dõi sát thông tin cài thầu, dự thầu, áp thầu, đề xuất giá dự thầu…

- Quản lý công nợ khách hàng ETC trong khu vực

- Quản lý và điều hành và chịu trách nhiệm về các hoạt động bán hàng, kế quả kinh doanh trong khu vực ETC phía Bắc

- Kiểm soát tốt chi phí hoạt động của team, tối ưu hóa chương trình bán hàng để đạt dược hiệu quả kinh doanh tốt nhất.

- Các nhiệm vụ khác được phân công

Job requirement

- Kinh nghiệm tối thiểu 02 năm vị trí tương đương

- Tốt nghiệp Đại học Dược, Kinh tế

- Kiến thức: Quản trị Kinh doanh

- Yêu cầu ngoại ngữ: Tiếng Anh