To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quận 3, HCM Kỹ sư cầu nối N2 ~upto 3000 gross

Công Ty TNHH MTV Wacontre
Updated: 15/02/2020

Employment Information

Benefits

  • Bảo hiểm theo quy định
  • Du Lịch
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Thưởng
  • Chăm sóc sức khỏe
  • Đào tạo
  • Tăng lương

Job requirement

-Tiếng Nhật N3 trở lên, có thể giao tiếp với KH Nhật
-Có background kỹ thuật hoặc yêu thích, ham học hỏi kỹ thuật công nghệ mới
-Ngôn ngữ: PHP, Javascript, MySQL (PostgresSQL) là bắt buộc, ưu tiên biết thêm Typescript,Python,Golang
-Tech-Skills: System Design, Requirements, Make Test Scenario, Make plan for Development software process, Database Design, Infrastructure Design and setup (we use many Serverless architecture on AWS)

Job requirement

-Tiếng Nhật N3 trở lên, có thể giao tiếp với KH Nhật
-Có background kỹ thuật hoặc yêu thích, ham học hỏi kỹ thuật công nghệ mới
-Ngôn ngữ: PHP, Javascript, MySQL (PostgresSQL) là bắt buộc, ưu tiên biết thêm Typescript,Python,Golang
-Tech-Skills: System Design, Requirements, Make Test Scenario, Make plan for Development software process, Database Design, Infrastructure Design and setup (we use many Serverless architecture on AWS)

More Information

  • Age: Unlimited
  • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH MTV Wacontre

http://wacontre.com/vi/ Number of employees: 50

Công ty WACONTRE là công ty IT Nhật Bản thành lập vào năm 2010 tại Việt Nam. Hiện nay, WACONTRE chủ yếu thực hiện các nghiệp vụ như hỗ trợ dịch vụ phát triển... View more

Quận 3, HCM Kỹ sư cầu nối N2 ~upto 3000 gross

Công Ty TNHH MTV Wacontre