Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Quận 3 _ Sales staff (tiếng Nhật N2) _ 15574TH

Job requirement

Ứng viên sẽ làm việc như một trợ lý bán hàng trong 6 tháng đầu tiên để trở thành nhân viên bán hàng trong tương lai.

Nhiệm vụ chính là hỗ trợ bán hàng và đào tạo bán hàng trong 6 tháng đầu tiên.- Thăm khách hàng và gặp gỡ- Làm chứng từ bán hàng- Nhiệm vụ quản trị bán hàng theo yêu cầu- Gọi lạnh- Báo cáo quản lý VN- Khách hàng mới (chính) / Khách hàng hiện tại- Khách hàng: Công ty Việt Nam (chính)- Khu vực: HCM- Vận chuyển để bán hàng: xe hơi hoặc taxi của công ty

Job requirement

 Ngoại hình đẹp- Quan tâm đến bán hàng và có kinh nghiệm làm việc trong 1 năm về Sales- trình độ tiếng Nhật N2- Chỉ tuyển Nữ