To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

[QUẬN 2, HCM] QUẢN LÝ KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE
Updated: 17/10/2020

Employment Information

Benefits

  • Chế độ bảo hiểm
  • Phụ cấp
  • Đồng phục
  • Đào tạo
  • Tăng lương
  • Nghỉ phép năm

Job requirement

1. HOẠCH ĐỊNH VÀ TRIỂN KHAI CÔNG VIỆC

- Thực hiện báo cáo về thông tin thị trường và đối thủ cạnh tranh
trong khu vực; tham mưu cho GĐVH xây dựng kế hoạch kinh
doanh phù hợp trong từng giai đọan.
- Tham mưu cho GĐVH trong khu vực được giao:
+Quy trình vận hành HTCH: bán hàng, chăm sóc khách hàng, Truyền thông, quản lý chất lượng, thiết kế hình ảnh,…
+ Kế hoạch sử dụng nhân lực và đào tạo phát triển
+ Xây dựng hình ảnh và thương hiệu …………
+ Quản lý và sử dụng tài sản, trang thiết bị, tối đa hóa hiệu quả sử dụng
+ Kế hoạch phát triển mặt bẳng mới theo cụm
+ Sử dụng ngân sách và chi phí và khóan doanh số tại HTCH.
+ Xây dựng cơ cấu tổ chức của HTCH (nếu có yêu cầu).
- Lập kế hoạch kinh doanh trong khu vực được giao và triển khai
thực hiện.

- Triển khai thực hiện nhiệm vụ bán hàng tại chuỗi CH trực thuộc đúng kế họach đã được duyệt.
- Phối hợp thực hiện tuyển dụng và phân công, điều phối nhân viên phù hợp với kế họach, tình hình nhân sự và định biên được duyệt theo đúng chính sách, quy định của công ty.
- Phối hợp thực hiện công tác đào tạo trong chuỗi CH trực thuộc, giám sát và đánh giá hiệu quả đào tạo và phát triển nhân viên.
- Xây dựng và giao doanh số cho các cửa hàng trong khu vực được giao, tổ chức đánh giá hàng tháng nhân viên trực thuộc theo quy chế của Công ty.
- Phối hợp GĐVH thực hiện khen thưởng – kỷ luật đúng quy định.
- Phối hợp các phòng ban, bộ phận có liên quan để thực hiện nhiệm vụ được giao.

2. QUẢN LÝ NHÂN SỰ

- Giám sát, kiểm tra, kiểm soát việc thực hiện và chất lượng sản phẩm dịch vụ của từng cửa hàng trong khu vực được giao
- Quản trị và phát triển nguồn nhân lực đạt tiêu chuẩn cho chuỗi CH trực thuộc để vận hành liên tục, ổn định và hiệu quả.
- Phối hợp công tác đào tạo & phát triển nguồn nhân lực dự phòng đủ đáp ứng cho nhu cầu họat động của chuỗi CH trực thuộc.
- Thực thi việc sử dụng ngân sách, chi phí, vận hành chuỗi CH trực thuộc trong hạn mức được giao.
- Quản lý viêc sử dụng tài sản, trang thiết bị, CCDC của chuỗi CH trực thuộc đảm bảo đúng chức năng và hiệu quả.
- Đảm bảo triển khai định kỳ (03 tháng/lần) về an tòan: an tòan cho nhân viên và tài sản, ATVSTP, PCCC, ATLĐ, vệ sinh môi trường, sức khỏe lao động định kỳ.
- Thực hiện công tác mở cửa hàng mới theo dự án được phân công.
- Đảm bảo đạt chỉ tiêu kinh doanh trong khu vực được giao một cách hiệu quả trong mọi tình huống và thời điểm.
- Bảo đảm giờ mở và đóng cửa hàng đúng quy định của công ty.

-Tham gia tuyển dụng, đào tạo và hướng dẫn nhân viên trong hệ
thống cửa hàng được giao theo đúng quy định và chính sách công
ty.
- Thực hiện điều chuyển và phân công nhân sự đúng định biên và yêu cầu chuyên môn, phân công nhân sự đảm bảo tối đa năng suất và chất lượng công việc theo tính chất từng vị trí.
- Phối hợp thực hiện đánh giá hiệu quả công việc, năng lực nhân viên định kỳ theo tiêu chí C.U.S.T.O.M
- Đề xuất thực hiện khen thưởng – kỷ luật đúng quy định
- Thực hiện các chương trình xây dựng văn hóa Công ty

3. GIÁM SÁT, KIỂM SOÁT DOANH THU

-Kiểm sóat tòan bộ họat động của chuỗi CH trực thuộc thông qua tiêu chuẩn C.U.S.T.O.M và KPI.
-Thực hiện hoặc đề xuất thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động của chuỗi cửa hàng trực thuộc.

-Tổ chức thực hiện kinh doanh đảm bảo đạt và luôn cải tiến để vượt chỉ tiêu kinh doanh được giao.
-Giám sát việc thực hiện quản lý và bàn giao tiền doanh thu theo ca hàng ngày theo đúng quy định của tài chính kế toán.

4. THỰC HIỆN CÁC CHƯƠNG TRÌNH MARKETING VÀ HỖ TRỢ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

- Phối hợp P. KD và P.Marketing thực hiện và giám sát thực hiện đúng các chương trình marketing đảm bảo đạt mục tiêu đã được duyệt.
- Đề xuất các chương trình Marketing phù hợp với thị trường, khách
hàng trong khu vực được giao.

- Hướng dẫn và kiểm tra thực hiện các chương trình xây dựng hình ảnh, thương hiệu theo đúng tiêu chuẩn nhận diện thương hiệu tại các cửa hàng được giao
- Đào tạo, hướng dẫn đội ngũ nhân viên đạt yêu cầu về tác phong và dịch vụ khách hàng theo tiêu chí C.U.S.T.O.M và đúng TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI của Công ty.
- Hướng dẫn và giám sát thực hiện các chương trình truyền thông thương hiệu của công ty.
- Phát hiện và báo cáo những vi phạm, mạo nhận thương hiệu của đối thủ cạnh tranh và trên mạng xã hội.

Job requirement

- 3 năm kinh nghiệm vị trí tương đương
- Có bằng Cao đẳng Quản trị nhà hàng, khách sạn / Chứng chỉ ATVSTP

- Am hiểu về hệ thống kinh doanh cửa hàng F&B
- Kiến thức về Sales & Marketing, thương hiệu

- Kỹ năng giao tiếp
- Kỹ năng quản lý cửa hàng
- Kỹ năng chăm sóc khách hàng
- Kỹ năng bán hàng cửa hàng
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng xử lý mâu thuẫn nội bộ

- Ngoại hình lịch sự

- Có trách nhiệm cao, nghiêm túc trong công việc

More Information

  • Qualification: Trung cấp
  • Age: 25 - 35
  • Job type: Permanent

Company Overview

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE

Number of employees: 25-99

Hashtag Cafe là hệ thống cửa hàng cung cấp các giải pháp tiện lợi dựa trên nền tảng cà phê, công nghệ và tài chính, nơi kết nối mọi người có cùng chung mối... View more

[QUẬN 2, HCM] QUẢN LÝ KHU VỰC

CÔNG TY CỔ PHẦN HASHTAG CAFE