English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Thư Ký Khoa – Khoa Công Nghệ Hóa Và Thực Phẩm

Mô tả công việc

- Làm các công tác thư ký như: ghi biên bản, đánh máy, lưu trữ hồ sơ, email, fax, lên lịch công tác ...

- Công tác chuẩn bị cho các buổi hội thảo, các buổi họp của Khoa…

- Theo dõi các lịch họp, lịch công tác và báo Trưởng Khoa tham dự.

- Ghi nhận và tổng hợp những sự việc phát sinh từ các phòng thí nghiệm của Khoa và báo Trưởng Khoa tìm hướng giải quyết.

- Thực hiện các công việc khác do Trưởng Khoa phân công.

Yêu cầu công việc

- Nhanh nhẹn, cẩn thận, chu đáo, giao tiếp nhã nhặn lịch sự, ân cần.

Phúc lợi

Bảo hiểm theo quy định, Thưởng, Đào tạo, Tăng lương, Công tác phí, Chế độ nghỉ phép