Tiếng Việt

Employers: Post Jobs | Search Resumes

Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes       Your job posting will be available on 4 big websites       Access to more than 800 thousands resumes

Quận 1 _ Sales Management Executive (tiếng Nhật N2) _ 15169GL

Job requirement

- Management for all sales staffs(around 1000 staffs), under the Japanese boss.- Have to collect sales about insurance data about from each stores, and have to report for your boss.- Make documents related to insurance sales.- Contact with each stores and tell Japanese manager's instructions.- If you have knowledge of insurance, you will sales insurance for employees in AEON group.

- Quản lý cho tất cả nhân viên sales (khoảng 1000 người), dưới quyền của quản lý người Nhật- Thống kê, thu thập dữ liệu về doanh số bảo hiểm từ mỗi đại lý và báo cáo cho- Phụ trách xử lý các tài liệu liên quan đến bán bảo hiểm.- Liên hệ với từng đại lý và truyền đạt hướng dẫn của người quản lý Nhật Bản.- Nếu bạn có kiến thức về bảo hiểm, bạn sẽ bán bảo hiểm cho nhân viên trong tập đoàn AEON.

Job requirement

- Tiếng Nhật N2 cao cấp- Tiếng Anh giao tiếp- Nam, từ 24-29 tuổi- Có động lực và đam mê kinh doanh lĩnh vực mới- Đáp ứng 1 trong 3 kinh nghiệm như sau:

  • Kn làm sales ở bất cứ lĩnh vực nào
  • Sales admin hoặc Sales support ở ngành bất kỳ
  • Kn làm vị trí bất kỳ trong ngành Ngân Hàng hoặc Bảo Hiểm
  • - Ưu tiên ứng viên có kn sales BH