English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 4 website lớn       Truy cập hơn 800 ngàn hồ sơ ứng viên

Quận 1 _ Sales Executive (tiếng Anh tốt, tiếng Nhật N2)_ 15144TH

Mô tả công việc

Bán hàng cho các máy sản xuất sản phẩm nhựa ( có nhà máy ở Thái Lan và Trung Quốc)● Báo cáo cho người quản lý Nhật Bản- Phát triển khách hàng mới của Việt Nam (khách hàng sản xuất)- Tổ chức các chuyến thăm bán hàng- Liên lạc với khách hàng hiện tại- Chuẩn bị đấu thầu, đề xuất và trích dẫn- Cung cấp hỗ trợ trước bán hàng và sau bán hàng- Đàm phán hợp đồng, điều khoản và điều kiện- Xem xét chi phí và hiệu suất bán hàng- Viết báo cáo và tài liệu bán hàng- Cung cấp giáo dục và tư vấn sản phẩm- Tham dự triển lãm thương mại, hội nghị và các cuộc họp- Đảm bảo rằng các mục tiêu bán hàng được đáp ứng.

Yêu cầu công việc

● Ngôn ngữ- N2 để báo cáo cho người quản lý Nhật Bản- Tiếng Anh trung cấp để nói chuyện với khách hàng nước ngoài và nội bộ.● Kinh nghiệm- Ít nhất 3 năm kinh nghiệm về Sales