To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

Quận 1 _ Kế toán kiêm Admin (Tiếng Nhật N2 và tiếng Anh giao tiếp) _ 17099KD

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
Updated: 22/02/2020

Employment Information

Job requirement

Báo cáo cho Giám đốc người Nhật
Chịu trách nhiệm cho các công việc liên quan đến Kế toán, Tài chính và Tổng vụ:

 • Kế toán - Tài chính:
  - Quản lý dòng tiền
  - Quản lý các hồ sơ thủ tụ chuyển tiền
  - AR / AP
  - Xuất hóa đơn, ...
 • Tổng vụ:
  - Quản lý các công việc hành chính
  - Tính lương, bảo hiểm
  - Chuẩn bị và quản lý hợp đồng lao động
  - Các công việc khác có liên quan

Job requirement

 • Tiếng Nhật tương đương N2 
 • Tiếng Anh giao tiếp căn bản
 • Kinh nghiệm Kế toán - Tài chính trên 3 năm 
 • Có chứng chỉ Kế toán trưởng là lợi thế

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: 27 - 40
 • job_jobs_detail_job_gender: Female
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam

https://www.reeracoen.com.vn/

REERACOEN VIETNAM là một chi nhánh của Neo Career – Công ty tư vấn tuyển dụng nhân sự hàng đầu tại Nhật Bản được điều hành bởi đội ngũ tư vấn tuyển dụng chuyên... View more

Quận 1 _ Kế toán kiêm Admin (Tiếng Nhật N2 và tiếng Anh giao tiếp) _ 17099KD

Chi Nhánh Tại Thành Phố Hồ Chí Minh - Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam