English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

Quality Control Engineer - QC

Global Equipment Services & Manufacturing Vietnam Joint Stock Company

GES is among the global leaders in semiconductor equipment services. With a team of broad experience in semiconductor field, GES provides technical resource solutions to the electronics industry... Xem thêm

Người liên hệ: Ms. Lan

Mô tả công việc

1. TÓM TẮT CÔNG VIỆC/ JOB SUMMARY

Kiểm soát chất lượng sản phẩm hoàn thiện bằng cách thu thập thông tin kỹ thuật, lập các SOP cho việc kiểm tra, đo lường, đảm bảo chất lượng sản phẩm hoàn thiện trước khi giao đến Khách hàng. Lưu giữ kết quả kiểm tra, hệ thống hóa dữ liệu, tổng hợp, phân tích và báo cáo kết quả kiểm tra.

Control quality of completed product by collecting technical information, making SOP, checklist for inspection, measurement, to make sure meet to customer requirement before delivering. Keep & save testing results, record, analyze.

Yêu cầu công việc

1.      NHIỆM VỤ VÀ TRÁCH NHIỆM/ ESSENTIAL DUTIES & RESPONSIBILITIES

1.      Lập kế hoạch kiểm soát chất lượng cụm lắp ráp/máy hoàn thiện cho từng dự án.

Make “Quality control plan” of sub-assembly (module)/ finished machine for each project.

2.      Nhận và thu thập tất cả các thông tin kỹ thuật từ dự án: DFM, BOM, bản vẽ, datasheet, hướng dẫn lắp ráp, yêu cầu từ khách hàng.

Collect & get all technical information: DFM, drawing, assembly SOP, customer’s requirement/specification.

3.      Thực hiện kiểm tra các cụm lắp ráp/máy hoàn thiện.

Inspect sub-assembly (module)/ finished machine

4.      Thực hiện kiểm tra quy cách đóng gói máy hoàn thiện, danh sách phụ kiện gửi kèm, chụp hình (do GES hoặc bên thứ ba đóng gói).

Do visual check how to do packing of finished machine (by GES or Third party) & spare part list (shipping list) including& take pictures.

5.      Ghi chép đầy đủ kết quả kiểm tra thử nghiệm vào phiếu kiểm tra, phiếu đánh giá chất lượng (FAT, SAT,.).

Make sure to do full fill on the final checklist, FAT, SAT.

6.      Thực hiện kiểm tra Nguyên vật liệu đầu vào trước khi chuyển tới GES.

Inspect materials at supplier's factory before shipping to GES.

7.      Thống kê, phân tích & báo cáo chi tiết kết quả kiểm tra & thử nghiệm.

Summary, analysis (make chart) & report (by excel, power point) for inspection & testing results.

8.      Viết hướng dẫn hướng dẫn cách kiểm tra, hướng dẫn sử dụng thiết bị đo.

Make work instruction (SOP) for inspection, guide how to use measuring equipment.

9.      Lập báo cáo Không phù hợp & đề xuất phương án xử lý gửi cho các bên liên quan.

Make non-conforming report (root cause), give solution & inform to relative department.

10.  Tham gia các cuộc họp MRB hằng tuần.

Join in the MRB meeting weekly.

11.  Kiểm soát tất cả các thiết bị đo, quy trình hiệu chuẩn bên ngoài và nội hiệu chuẩn.

Control all measuring equipment, external - internal calibration process.

12.  Hệ thống hóa và theo dõi lỗi phát sinh trong quá trình kiểm tra và sản xuất.

Keep in-process inspection data & all non-conforming (issue) into the tracking file/log

13.  Cập nhật danh sách tài liệu và các hồ sơ nội bộ (phiếu ghi chép kết quả đo, phiếu nội hiệu chuẩn).

Update the list of documents and internal records (measurement result, internal calibration data).

14.  Xem xét & cập nhật các yêu cầu đặc biệt trong bản vẽ nguyên vật liệu, cụm lắp ráp vào phiếu ghi chép kiềm tra.

Review/update the special requirements in the drawings of materials, assembly on the checklist.

15.  Vận hành các thiết bị đo có độ chính xác cao: máy đo 3 chiều, máy đo phóng đại, máy phân tích logic điện.

Use high precision measuring equipment: CMM, Microscope, Oscilloscope,

2.      TRÌNH ĐỘ TỐI THIỂU/ MINIMUM QUALIFICATIONS

Cho vị trí Kỹ sư chất lượng / For Quality Engineer

1.      Trình độ ( Education)

-          Đại học trở lên.

University degree or above.

-          Chuyên môn: Cơ khí hoặc điện tử

Mechanical or Electrical

2.      Kinh nghiệm (Experience)

-          Trên 01 năm kinh nghiệm làm việc.

Over 01 years of work experience.

3.      Hiểu biết và kỹ năng (Knowledge & Skills)

      + Skill ( Kỹ năng)

-          Giao tiếp tốt, khả năng giải quyết vấn đề và khả năng làm việc nhóm.

      Good communication, problem solving & team work

-          Đọc bản vẽ và các bản vẽ kĩ thuật tiếng anh.

      Good Reading: Drawing, English majoring in technology

-          Sử dụng thành thạo office, phần mềm đồ họa (Auto Cad, Solidwork)

            Ability to use office, engineering software (auto CAD, Solid work)

-          Thành thạo trong việc làm báo cáo, các bài thuyết trình cơ bản.

      Ability to make reports, basic presentations.

+ Hiểu biết (Knowledge)

-          Máy CMM.

CMM machine

-          Hiểu biết về kỹ thuật

Good technical

-          Sản phẩm chính hãng OEM

Good OEM

-          Sử dụng thành thạo các thiết bị đo cơ khí

      Ability using technical equipment

+ Trách nhiệm (personality)

-          Trung thực

Be Honest

-          Cẩn thận

Be Careful