To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QC Staff (Long Thành)

Công ty TNHH Olam Việt Nam
Updated: 18/10/2020

Employment Information

Benefits

 • Laptop
 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

Thực hiện kiểm tra vi sinh trong nguyên liệu, thành phẩm và các thí nghiệm cần thiết khác/ Implement microbiology test in RM, finish product and other necessary tests.

Thực hiện kiểm tra các chỉ tiêu hoá lý của bán thành phẩm, thành phẩm.

Implement physicochemical test for intermediate product, finish product.

Thực hiện vệ sinh, kiểm tra hàng ngày các thiết bị trong phòng thí nghiệm.

Implement cleaning and daily check equipments in lab room.

Kiểm tra chỉ tiêu hoá lý nước nguồn và nước sử dụng trong nhà máy.

Check physicochemical for source water and water used in factory.

Kiểm tra vệ sinh công nghiệp, vệ sinh cá nhân và môi trường không khí trong nhà xưởng. Check industry hygiene and personel hygiene and air environment in factory.

Chuẩn bị các môi trường, hoá chất sử dụng trong thí nghiệm.

Prepare medium, chemical used in lab room.

Lưu và kiểm tra mẫu shelf-life.

Store and test shelf-life sample.

Quản lý việc sử dụng môi trường, hoá chất và các dụng cụ thí nghiệm.

Control of medium, chemical and instrument usage.

Kiểm tra điều kiện sản xuất tuân thủ theo HACCP, GMP, SSOP.

Check the conditions of production in compliance with HACCP, GMP, SSOP.

Kiểm tra sai lỗi sản phẩm và con người trong ca sản xuất.

Check and monitor process and human production in shift.

Báo cáo sự cố xảy ra trên dây chuyền cho nhóm trưởng và giám sát chất lượng.

Report incident for team leader or supervisor.

Job requirement

Có thể đi ca

Tốt nghiệp cao đẳng, đại học/ Graduated university.

Chuyên ngành hóa thực phẩm, công nghệ thực phẩm, sinh học…/ Food chemistry, Food technology, biology...

Có hiểu biết và kinh nghiệm về quản lý chất lượng: HACCP, BRC/ Knowledge and experience about HACCP, BRC

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Công ty TNHH Chế Biến Thực Phẩm Olam Việt Nam

http://olamgroup.com/ Number of employees: 4000

Olam International was established in 1989 with 1 product in 1 country, trading cashew from Nigeria into India. Today we are a leading agri-business operating... View more

QC Staff (Long Thành)

Công ty TNHH Olam Việt Nam