English

Nhà Tuyển Dụng: Đăng Tuyển Dụng | Tìm Hồ Sơ

Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên       Thông tin tuyển dụng được đăng trên 5 website lớn       Truy cập hơn 600 ngàn hồ sơ ứng viên

QC Staff (Chemical/ Function)

Công Ty TNHH Terumo BCT Việt Nam

Terumo BCT Vietnam là công ty có vốn đầu tư của Mỹ và Nhật Bản – sản xuất thiết bị y tế trên toàn cầu, và tại Việt Nam chúng tôi sản xuất túi máu (Blood bag) và bộ phân tách máu... Xem thêm

Quy mô: 1000
Người liên hệ: Ms. Thao Nguyen

Mô tả công việc

 • Being responsible for chemical/ functional test

Skill Set #1

 • Test operation of API/materials.
 • Test operation of partly-finished products.
 • Test operation of components and materials for production.
 • Test operation of finished products.
 • Sampling samples and reference products
 • Control of all records related to test including inspection records.
 • Ensuring security of test operation.
 • Other work related QC.

Yêu cầu công việc

 • University (prefer science course) graduate at least
 • At least one year experience

Skills

 • Experience of test/inspection
 • Basic specific knowledge regarding science
 • High communication ability