To Say Hello!

Find next jobs

job_search_content_direct

QC Senior Staff - Pharmaceutical (HCM/Binh Duong)

Talent Trader Vietnam
Updated: 15/01/2021

Employment Information

Benefits

 • Chế độ bảo hiểm
 • Du Lịch
 • Phụ cấp
 • Du lịch nước ngoài
 • Đồng phục
 • Chế độ thưởng
 • Chăm sóc sức khỏe
 • Đào tạo
 • Tăng lương
 • Nghỉ phép năm

Job requirement

 • Tiến hành lấy mẫu theo các yêu cầu kiểm nghiệm/ Perform sampling in accordance testing requests.
 • Tiến hành kiểm nghiệm theo các quy trình và đề cương thẩm định đã được phê duyệt./ Perform testing in accordance with the approved test method procedure and validation protocol.
 • Thực hiện pha chế hóa chất, thuốc thử; theo dõi và quản lý hạn sử dụng./ Prepare reagents, solutions; manage the expired date of these.
 • Lập phiếu kiểm tra và các báo cáo liên quan./ Make test slip and make the report.
 • Tiến hành thử nghiệm mẫu khảo sát độ ổn định theo đề cương đã phê duyệt. /Perform and follow up stability sample as dicrect in approved protocols.
 • Soạn thảo và sửa đổi các quy trình liên quan đến công việc./ Make and rivese SOPs, GTP, STP, …
 • Theo dõi, tiến hành kiểm tra và hiệu chuẩn các thiết bị được phân công./ Follow up, perform check and calibration of laboratory eqiupments
 • Lưu mẫu./ Store sample
 • Tiến hành điều tra các khiếu nại liên quan đến chất lượng sản phẩm được phân công bởi bộ phận đảm bảo chất lượng./ Investigate complain about quality of products that are assigned by the QA department
 • Báo cáo bất kỳ bất thường xảy ra đến trưởng nhóm hoặc trưởng phòng kiểm tra chất lượng./ Report promptly any deviation to Leader or QC Manager
 • Tham gia các hoạt động khác tại bộ phận kiểm tra chất lượng theo sự phân công của trưởng phòng kiểm tra chất lượng./ Participate in other works in QC department following the assignment of QC Manager

Job requirement

 • University graduate and above  with major in Pharmacy, Chemistry, Biology or Environmental Studies
 • More than 3 years' experience of laboratory, QC in pharmaceutical company
 • Experience in pharmaceutical or food industry. Experience in physicochemical and microbiological experiments, analytical works using HPLC, GC, Karl-fisher, Dissolution tester, UV-Vis, AAS, FTIR, Auto titration tester, etc.
 • Knowledge about statistic quality control (quality control chart, process capability、statistical test, sampling inspection criteria, etc.)
 • Experience in GMP-related issues
 • Good at English or Japanese

More Information

 • Qualification: Đại học
 • Age: Unlimited
 • Job type: Permanent

Company Overview

Talent Trader Vietnam

Number of employees: 100-499

Talent Traders are recruitment specialist. Our area of expertise is in placement of vital Mid Management candidates. We bring you tailored and flexible talent... View more

QC Senior Staff - Pharmaceutical (HCM/Binh Duong)

Talent Trader Vietnam